Tổng truy cập:155739
 Đang Online17
THẠC SỸ NGUYỄN TUẤN HOÀN (16/05/2016)
 

THẠC SỸ NGUYỄN TUẤN HOÀN

 

Chức vụ

Giảng viên

Thư điện tử

hoannt@epu.edu.vn

Hướng dẫn

đồ án

1. Thiết kế Hệ thống cung cấp điện Công nghiệp và Dân dụng

2. Thiết kế Hệ thống bảo vệ chống sét và nối đất Công nghiệp và dân dụng

Các môn giảng dạy

1.      Vận hành Hệ thống điện

2.      Quản lý vận hành Trạm biến áp, đường dây 110kV

3.      Bảo dưỡng, sửa chữa Trạm biến áp, đường dây 110kV

4.      Quản lý vận hành Trạm biến áp, đường dây 220kV

5.      Bảo dưỡng, sửa chữa Trạm biến áp, đường dây 220kV

6.      Quản lý vận hành Thiết bị điện hạ áp

7.      Kỹ thuật điện Cao áp

8.      Hệ Thống Scada

9.      Các thành tựu mới trong Công nghiệp phát, truyền tải và phân phối điện

Hướng nghiên cứu

-          Quản lý vận hành tối ưu các Trạm biến áp 35kV-110kV

-          Khả năng tải của hệ thống phân phối điện Ngầm dùng cáp 22kV-110kV dùng cách điện XLPE trong lưới đô thị

-          Tự động hoá trạm biến áp dùng cách điện khí GIS

-          Các giải pháp tôi ưu thiết kế, thi công và giám sát các công trình điện công nghiệp và dân dụng cho cấp Trung áp <35kV

-          Thiết kế tối ưu hệ thống chiếu sáng công nghiệp và dân dụng

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học

Tên đề tài

Thiết kế lưới điện 110kV

Chuyên ngành

Hệ thống điện

Năm tốt nghiệp: 2001

Nơi đào tạo

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thạc sĩ

Tên đề tài

Nghiên cứu khả năng tải của hệ thống cáp ngầm 110/22kV

Chuyên ngành

Hệ thống điện

Năm tốt nghiệp: 2006

Nơi đào tạo

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tiến sĩ

Tên đề tài

 

Chuyên ngành

 

Năm tốt nghiệp:

Nơi đào tạo

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài đã tham gia

TT

Tên đề tài

Cấp

Vai trò

Thời gian

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Các bài báo đã công bố

TT

Tên các tác giả, “tên bài báo,” tên tạp chí, số, trang, năm tháng

1

 

2

 

3

 

Các sách đã viết

TT

Tên sách

Tên các tác giả

Nhà và năm xuất bản

1

Giáo trinh Kỹ thuật điện Cao áp

Th.S Nguyễn Tuấn Hoàn

Trường CDĐL, 2003

2

Vật liện kỹ thuật điện

Th.S Nguyễn Tuấn Hoàn

Trường ĐHĐL, 2007

3

Vận hành Hệ thống điện

Th.S Nguyễn Tuấn Hoàn

Trường ĐHĐL, 2010

(Dữ liệu cập nhật ngày 11/04/2016)

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến