Tổng truy cập:155728
 Đang Online7
THẠC SĨ NGUYỄN SĨ CHƯƠNG (16/05/2016)
 

 

Thạc sĩ NGUYỄN SỸ CHƯƠNG

Chức vụ

Giảng viên

Thư điện tử

chuongns@epu.edu.vn

Hướng dẫn đồ án

Thiết kế Bảo vệ Rơle

 

Các môn giảng dạy

1.      Tiếng Anh chuyên ngành HTĐ

2.      Vận hành HTĐ

3.      Thử nghiệm thiết bị điện trong HTĐ

4.      Bảo vệ rơ le và tự động hóa

Hướng nghiên cứu

-          Rơ le kỹ thuật số

-          Tự động hoá trạm biến áp

-          Phương thức vận hành tối ưu HTĐ

-          Chất lượng điện năng

-          SCADA

-          Lưới điện thông minh

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học

Tên đề tài

 “Thiết kế và tính toán Bảo vệ rơ le cho TBA 220kV Tràng Bạch, Quảng Ninh”

Chuyên ngành

Hệ thống điện

Năm tốt nghiệp: 1998

Nơi đào tạo

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Thạc sĩ

Tên đề tài

 “Xây dựng thiết bị đo lường, giám sát CLĐN dựa trên máy tính cá nhân”

Chuyên ngành

Hệ thống điện

Năm tốt nghiệp: 2014

Nơi đào tạo

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tiến sĩ

Tên đề tài

 

Chuyên ngành

 

Năm tốt nghiệp:

Nơi đào tạo

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài đã tham gia

TT

Tên đề tài

Cấp

Vai trò

Thời gian

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Các bài báo đã công bố

TT

Tên các tác giả, “tên bài báo,” tên tạp chí, số, trang, năm tháng

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

Các sách đã viết

TT

Tên sách

Tên các tác giả

Nhà và năm xuất bản

1

“Sách tra cứu về Chất lượng Điện năng”

Trần Đình Long (Chủ biên), Nguyễn Sỹ Chương, Lê Văn Doanh, Bạch Quốc Khánh, Hoàng Hữu Thận, Phùng Anh Tuấn, Đinh Thành Việt.

NXB Bách Khoa Hà Nội, 2013

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến