Tổng truy cập:154684
 Đang Online24
TIẾN SỸ ĐẶNG VIỆT HÙNG (16/05/2016)
 

 

Tiến sĩ đặng việt hùng

Anh_Dang Viet Hung.JPG

Chức vụ

TBM Điện công nghiệp & Dân dụng, Giảng viên

Thư điện tử

hungdv79@epu.edu.vn

Hướng dẫn đồ án

1. Thiết kế Cung cấp điện

2. Các chuyên đề về Hệ thống điện

Các môn giảng dạy

1.      Cung cấp điện

2.      Điện tử công suất

3.      Chất lượng điện năng

4.      Khí cụ điện

5.      Mô phỏng trường điện từ

Hướng nghiên cứu

-          Ứng dụng điện tử công suất nâng cao chất lượng điện năng (lọc sóng hài, các thiết bị FACTS…)

-          Tự động hóa hệ thống điện

-          Vật liệu điện mới

-          Ứng dụng phần mềm mô phỏng trường điện từ

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học :

Tên đề tài

 Thiết kế lưới điện khu vực và tính toán ổn định

Chuyên ngành

Hệ thống điện

Năm tốt nghiệp:  2002

Nơi đào tạo

Đại học Bách khoa Hà Nội

Thạc sĩ:

Tên đề tài

 Nâng cao chất lượng hệ thống lọc bụi tĩnh điện

Chuyên ngành

Kỹ thuật điện

Năm tốt nghiệp: 2004

Nơi đào tạo

Đại học Bách khoa Hà Nội

Tiến sĩ

Tên đề tài

 So sánh hiện tượng tiền phóng điện và phóng điện đánh thủng trong dầu khoáng, dầu thực vật và dầu thực vật tổng hợp – đặc tính hiện tượng phóng điện trên bề mặt

Chuyên ngành

Kỹ thuật điện

Năm tốt nghiệp: 2011

Nơi đào tạo

Đại học Centrale Lyon, Cộng hòa Pháp

Sau tiến sĩ (Postdoc)

Tên đề tài

Nghiên cứu vật liệu cách điện thay thế mới trong máy biến áp lực

Chuyên ngành

Kỹ thuật điện

Năm tốt nghiệp: 2012

Nơi đào tạo

Đại học Centrale Lyon, Cộng hòa Pháp

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài đã tham gia

TT

Tên đề tài

Cấp

Vai trò

Thời gian

1

Nghiên cứu hiện tượng phóng điện trong vật liệu cách điện – Ứng dụng trong giảng dạy môn KCĐ

Trường

Chủ nhiệm đề tài

2014

2

 

 

 

 

Các bài báo đã công bố

TT

Tên các tác giả, “tên bài báo,” tên tạp chí, số, trang, năm tháng

1

Viet-Hung Dang, A. Beroual et C. Perrier, “Comparative study of statistical breakdown in mineral, synthetic and natural ester oils under AC voltage’’, IEEE International Conference on Dielectric Liquids, ICDL,  Trondheim, Norway, 2011.

2

Viet-Hung Dang and A. Beroual, Investigations on creeping discharges propagating over pressboard immersed in mineral and vegetable oils submitted to impulse voltage’’, IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, CEIDP, Cancun, Mexico, 2011.

3

Viet-Hung Dang and A. Beroual, “Fractal analysis of creeping discharge propagating over pressboard immersed in different insulating oils submitted to lightning impulse voltage”, IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, CEIDP, Cancun, Mexico, 2011.

4

Viet-Hung Dang, A. Beroual, Coulibaly, M.-L., and C. Perrier, “Comparative study of streamers in natural esters for high voltage application and nutrition esters under lightning impulse voltage”, International Review of Electrical Engineering, Vol.6. n.5, pp. 2675-2680, 2011.

5

Viet-Hung Dang, A. Beroual, Coulibaly, M.-L., and C. Perrier, “Investigation on creeping discharges propagating over pressboard immersed in mineral and vegetable oils submitted to AC and DC voltage’’, IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application, ICHVE, Shanghai, China, 2012.

6

Viet-Hung Dang; Beroual, A. ; Al-Ammar, E. ; Qureshi, M. , “Streamer propagation in seed based insulating oils under lightning impulse voltages’’, IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application, ICHVE, Shanghai, China, 2011.

7

Dang, V.; Beroual, A. ; Perrier, C. , “Investigations on streamers phenomena in mineral, synthetic and natural ester oils under lightning impulse voltage’’, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol.19, Issue 5, 2012.

8

Dang, V.; Beroual, A. ; Perrier, C. , “Comparative study of statistical breakdown in mineral, synthetic and natural ester oils under AC voltage’’, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol.19, Issue 5, 2012.

9

Beroual, A. ; Dang, V.-H. ; Coulibaly, M.-L. ; Perrier, C.,  “Investigation on creeping discharges propagating over pressboard immersed in mineral and vegetable oils under AC, DC and lightning impulse voltages’’, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation,Vol.20,Issue 5, 2013.

10

Beroual, A. ; Viet-Hung Dang , “Fractal Analysis of Lightning Impulse Surface Discharges Propagating over Pressboard Immersed in Mineral and Vegetable Oils’’, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol.20,Issue 5, 2013.

11

Abderrahmane Beroual, Viet Hung Dang, Essam Al-Ammar, Muhammad Qureshi.,

 Comparative Study of Streamers Characteristics in Different Seed Based Insulating Oils under Lightning Impulse Voltages, Journal of Energy and Power Engineering, 2014.

Các sách đã viết

TT

Tên sách

Tên các tác giả

Nhà và năm xuất bản

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến