Tổng truy cập:173085
 Đang Online6
THẠC SĨ NGUYỄN THỊ LINH (23/05/2016)
 

 

ThẠc sĩ NGUYỄN THỊ LINH

Chức vụ

Giảng viên

Thư điện tử

linhnt81@epu.edu.vn

Hướng dẫn đồ án

Thiết kế Khí cụ điện và Thiết kế máy điện

Các môn giảng dạy

1.      Máy điện

2.      Khí cụ điện

3.      Công nghệ chế tạo thiết bị điện

Hướng nghiên cứu

-          Lưới điện thông minh

-          Điều khiển máy điện bằng PLC

-          Tự động hoá trạm biến áp

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học

Tên đề tài

 Công nghệ tiếp đất máy bay bằng ánh sáng

Chuyên ngành

Thiết bị điện - Điện tử

Năm tốt nghiệp: 2007

Nơi đào tạo

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thạc sĩ

Tên đề tài

 Sử dụng công nghệ LED, OLED trong kỹ thuật điện

Chuyên ngành

Kỹ thuật điện

Năm tốt nghiệp: 2010

Nơi đào tạo

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tiến sĩ

Tên đề tài

 

Chuyên ngành

 

Năm tốt nghiệp:

Nơi đào tạo

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài đã tham gia

TT

Tên đề tài

Cấp

Vai trò

Thời gian

1

Ứng dụng trường điện từ trong khí cụ điện và máy điện

Trường

Thành viên

2015-2016

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Các bài báo đã công bố

TT

Tên các tác giả, “tên bài báo,” tên tạp chí, số, trang, năm tháng

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

Các sách đã viết

TT

Tên sách

Tên các tác giả

Nhà và năm xuất bản

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến