Tổng truy cập:172718
 Đang Online4
TIẾN SĨ PHẠM MẠNH HẢI (23/05/2016)
 

 

TIẾN sĩ PHẠM MẠNH HẢI

photo identité photo Screen Shot 2016-05-26 at 16.20.04.png

Chức vụ

Giảng viên

Thư điện tử

haipm@epu.edu.vn

Hướng dẫn đồ án

Thiết kế Cung cấp điện

Thiết kế Chiếu sáng

Dự báo phụ tải điện

Các môn giảng dạy

1.      An toàn điện

2.      Cung cấp điện

3.      Hệ thống cung cấp điện

4.      Dự báo phụ tải và thiết kế lưới điện truyền tải

5.      Năng lượng mới và tái tạo (cao học)

Hướng nghiên cứu

-          Khí sinh học và ứng dụng

-          Năng lượng tái tạo

-          Dự báo phụ tải ngắn hạn và dài hạn

-          Mạng Nơron nhân tạo

-          Tối ưu hoá dòng công suất trong HTĐ

-          Bù công suất phản kháng

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học

Tên đề tài

Nghiên cứu bảo vệ chống sét trên đường dây 500 kV Hoà Bình-Hà Tĩnh

Chuyên ngành

Hệ thống điện

Năm tốt nghiệp: 2006

Nơi đào tạo

Đại học Bách Khoa

Thạc sĩ

Tên đề tài

 Nghiên cứu các vật liệu bán cách điện dùng trong lớp bán dẫn grand gap trong cấu thành linh kiện điện tử công suất thụ động

Chuyên ngành

Hệ thống điện

Năm tốt nghiệp: 2008

Nơi đào tạo

Đại học Paul Sabatier (Toulouse 3)&Lab LAPLACE- Cộng hoà Pháp

Tiến sĩ

Tên đề tài

Tổng hợp các khí Hyđro các bon bằng môi trường Plasma không cân bằng

Chuyên ngành

Hoá ứng dụng trong năng lượng

Năm tốt nghiệp: 2011

Nơi đào tạo

Đại học Poitiers (ENSIP)&Lab LACCO-Cộng hoà Pháp

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài đã tham gia

TT

Tên đề tài

Cấp

Vai trò

Thời gian

1

Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng các giải pháp hợp lý áp dụng cho lưới điện phân phối Việt Nam đạt chuẩn lưới điện thông 
minh 


 

Nhà nước

Thành viên

2013-2015

2

Xây dựng công cụ dự báo phụ tải ngắn hạn sử dụng mạng nơ ron nhân tạo kết hợp thuật toán di truyền

Trường

Chủ nhiệm

2016

3

Hợp phần hỗ trợ năng lực cho các trường đại học thuộc Dự án Phát triển Năng lượng tái tạo

BCT

Thành viên

2012-2016

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Các bài báo đã công bố

TT

Tên các tác giả, “tên bài báo,” tên tạp chí, số, trang, năm tháng

1

M-H. Pham, V. Goujard, J. Tatibouët, and C. Batiot-Dupeyrat, “Activation of methane and carbon dioxide in a dielectric-barrier discharge-plasma reactor to produce hydrocarbons-influence of La2O3/y- Al2O3 catalyst”, Catalysis Today, vol. 171, no. 1, pp. 67-71

2

M-H. Pham, V. Goujard, J. Tatibouët, and C. Batiot-Dupeyrat, “Utilisation du dioxyde de carbone pour la synthèse directe d’hydrocarbures à partir de méthane sous plasma non-thermique”, poster à GECat, Porquerolle, Mai 2010

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

Các sách đã viết

TT

Tên sách

Tên các tác giả

Nhà và năm xuất bản

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến