Tổng truy cập:173081
 Đang Online2
Thảo luận chuyên môn tháng 1/2017 bộ môn Mạng và HTĐ: Những thay đổi của thông tư 25/BCT mới so với thông tư 12/BCT vừa hết hạn (26/01/2017)
 

Đào tạo gắn liền thực tế luôn là mục tiêu được định hướng không những của riêng trường Đại học Điện lực mà còn là chủ trương của cả hệ thống giáo dục của nước ta. Đồng hành cùng định hướng đó, nội dung các buổi thảo luận của bộ môn Mạng&Hệ thống điện luôn đề cập đến sự cập nhật các văn bản quy định của các cơ quan có thẩm quyền mà nội dung liên quan đến chương trình đào tạo thuộc sự quản lý trực tiếp của Bộ môn. Trong tháng 1 này, Bộ môn có tổ chức buổi thảo luận về những cập nhật, thay đổi đáng chú ý trong Thông tư số 25 của Bộ công thương (ban hành ngày 30/11/2016) so với phiên bản đã hết hạn (thông tư 12, ban hành ngày 15/4/2016-hết hạn ngày 16/1/2017). Thông tư 25 quy định các vấn đề về Hệ thống điện truyền tải, trong đó có một số nội dung rất quan trọng liên quan đến nội dung giảng dạy của 2 môn học: Lưới điện và Dự báo phụ tải điện&Thiết kế lưới điện truyền tải. Qua buổi thảo luận, một số cập nhật và thay đổi quan trọng đã được chỉ ra nhằm cập nhật kịp thời vào các bài giảng của các giảng viên.

Thông tư 25 bao gồm 10 chương, 102 điều và 4 phụ lục tuy nhiên, ở đây, Bộ môn chỉ tập trung vào những nội dung liên quan đến 2 môn học kể trên. Các nội dung đáng chú ý được liệt kê theo bảng sau:


Một số kết luận sau buổi thảo luận được toàn thể Bộ môn thống nhất như sau:


- Thông tư 25 quy định rõ và phân cấp 110 kV vào lưới điện phân phối, từ đó, toàn bộ các nội dung liên quan đến cấp điện áp 110 kV trong Thông tư 12 trước đây đã được thay đổi. Không chỉ các bài giảng trong 2 môn học kể trên cần chú ý cập nhật mà tất cả các môn học thuộc chương tình đào tạo kỹ sư HTĐ của khoa cũng được khuyến cáo tham khảo.

- Dòng điện ngắn mạch cho phép lớn nhất ở các cấp điện áp truyền tải mà Thông tư 25 quy định đều lớn hơn nhiều so với Thông tư 12. Điều này ảnh hưởng đến các nội dung liên quan đến việc chỉnh định Rơ le và kiểm tra thông số các thiết bị đóng cắt. Các bài giảng cần cập nhật để tránh tình trạng thiết kế, lựa chọn thiết bị sai khác quá nhiều so với thực tế.

- Các nội dung liên quan đến Dự báo phụ tải bao gồm: dự báo phụ tải Năm, Tháng, Tuần, Ngày, Giờ (thông tư 12) và Chu kỳ thị trường điện (thông tư 25). Các nội dung Dự báo, về cơ bản không thay đổi nhiều, tuy nhiên, một số thông số (thời gian thực hiện dự báo, thời điểm cung cấp số liệu, thời điểm công bố kết quả dự báo) đều được thay đổi nhằm đảm bảo tính kịp thời và tính quy hoạch của công việc Dự báo phụ tải.

- Nội dung dự báo rất mới là dự báo theo chu kỳ giao dịch thị trường điện được đưa vào Thông tư 25 là một nội dung rất mới mà các giảng viên cần có những cập nhật và nghiên cứu sâu hơn nhằm phổ biến trong các bài giảng của mình.

Cuối cùng, người viết xin chân thành cảm ơn các giảng viên đã tham gia thảo luận. Mọi ý kiến đóng góp xin chân thành ghi nhận và kính mong được nhận thông qua email: haipm@epu.edu.vn

Trân trọng,Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến