Tổng truy cập:155725
 Đang Online4
LỊCH PHỤ ĐẠO TỐT NGHIỆP - CÁC LỚP LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 (14/02/2017)
 
Lịch phụ đạo thi tốt nghiệp: ngày 18/2/2017 - Thứ 7

1. Lớp D9LTH1:
Phụ đạo môn cơ sở ngành: 8h30 - Phòng K. 201
Phụ đạo môn chuyên ngành: 13h00 - 15h00 - Phòng K. 201 - Phần 1
                                         15h00 - 17h00 - Phòng K. 201 - Phần 2
2. Lớp D9vb2H1, D10LTh1:
Phụ đạo môn cơ sở ngành: 13h00 - Phòng K. 204
Phụ đạo môn chuyên ngành: 7h30 - 9h30   - Phòng K. 204 - Phần 1
                                         9h30 - 11h30 - Phòng K. 204 - Phần 2
2. Lớp D10LT DCN1:
Phụ đạo môn cơ sở ngành:   7h30 - Phòng K. 301
Phụ đạo môn chuyên ngành: 13h00  - Phòng K. 301

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến