Tổng truy cập:155724
 Đang Online3
Lịch công tác tuần 28 khoa Kỹ thuật điện năm học 2016 - 2017 (22/02/2017)
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016- 2017

 

KHOA HỆ THỐNG ĐIỆN

 

Tuan thứ 28 (từ 21/02/2017 đến 26 /02/2017)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

Khác

Thứ 2

7h30

5’

 

 

Chào cờ hát quốc ca

Ô.Hoàng

HCQT

Toàn trường

 

7h35

1 tiếng

 

 

Giao ban đầu tuần

Ô.Hoàng

HCQT

Ô. Sơn

 

8h30

1 tiếng

 

 

Họp bàn về kế hoạch dự giờ lớp CLC

Ô. Hoàng

TTĐT&HTQT

Ô. Sơn

 

7h30

Cả ngày

M403

 

Trực văn phòng  khoa -  CS1

 

 

B. Hương

Thứ 3

7h30

Cả ngày

M403

 

Trực văn phòng  khoa -  CS1

 

 

B. Hương

 

9h00

Cả buổi

HTM

 

Hội thảo g6p ý chương trình đào tạo liên thông TC-DH

Ô. Hoàng

KTĐ

Khoa KTĐ

Thứ 4

7h30

Cả ngày

M403

 

Trực văn phòng  khoa -  CS1

 

 

B. Hương

Thứ 5

7h30

Cả ngày

M403

 

Trực văn phòng  khoa -  CS1

 

 

B. Hương

 

13h00

Cả buổi

PHA

 

Tiếp đoàn giáo sư Pháp

Ô. Hoàng

QLKH& HTQT

Khoa KTĐ

Thứ 6

7h30

Cả ngày

M403

 

Trực văn phòng  khoa -  CS1

 

 

B. Hương

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lịch giảng dạy các lớp tiến hành theo thời khóa biểu

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến