Tổng truy cập:173299
 Đang Online5
Lịch công tác tuần 31 khoa Kỹ thuật điện năm học 2016 - 2017 (15/03/2017)
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016- 2017

 

KHOA HỆ THỐNG ĐIỆN

 

Tuần thứ 31 (Từ 13/3/2017 đến  19/3/2017))

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

Khác

Thứ 2

7h30

5’

 

 

Chào cờ hát quốc ca

Ô.Hoàng

HCQT

Toàn trường

 

13h30

1 tiếng

PHA

 

Giao ban đầu tuần

Ô.Hoàng

HCQT

Ô. Sơn

 

7h30

Cả ngày

M403

 

Trực văn phòng  khoa -  CS1

 

 

B. Hương

 

15h00

1 tiếng

 

VPK

Họp về đề án đào tạo tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện

 

Ô. Sơn

Thành viên tổ biên soạn

Thứ 3

7h30

Cả ngày

M403

 

Trực văn phòng  khoa -  CS1

 

 

B. Hương

 

8h00

Cả buổi

PHA

 

Họp thông qua QĐ về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của trung tâm ACT

Ô. Hoàng

KTĐ

Ô. Sơn

Thứ 4

7h30

Cả ngày

M403

 

Trực văn phòng  khoa -  CS1

 

 

B. Hương

Thứ 5

7h30

Cả ngày

M403

 

Trực văn phòng  khoa -  CS1

 

 

B. Hương

 

15h00

Cả buổi

HTM

 

Thông qua qui chế lương mới

Ô. Hoàng

Tố Tâm

Ô. Sơn

Thứ 6

7h30

Cả ngày

M403

 

Trực văn phòng  khoa -  CS1

 

 

B. Hương

 

5h00

 

 

Hà giang

Họp Ban chấp hành đảng ủy mở rộng

 

 

Ô. Toản, Ô. Sơn

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lịch giảng dạy các lớp tiến hành theo thời khóa biểu

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến