Tổng truy cập:156304
 Đang Online1
PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP D8 HTĐ & ĐCN (22/09/2017)
 
                                  THÔNG BÁO
V/v Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp D8 HTĐ, ĐCN

1.Sinh viên các lớp D8 HTĐ & ĐCN xem Danh sách phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp D8 tại bảng tin khoa KTĐ - M. 403

2. Sinh viên chủ động liên hệ nhận DATN với giảng viên hướng dẫn.

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến