Tổng truy cập:156318
 Đang Online15
Thảo luận chuyên môn tháng 9/2017 Bộ môn Mạng&HTĐ (30/09/2017)
 
Tháng 9, Bộ môn Mạng &HTĐ đã tổ chức buổi thảo luận chuyên môn với nội dung :Nâng cao độ tin cậy HTĐ". Trong buổi thảo luận, TS. Nguyễn Văn Hải đã trình bày một số vấn đề liên quan, các thông số ảnh hưởng đến độ tin cậy của lưới điện phân phối. Để minh chứng cho các biện pháp nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối, TS. Nguyễn Văn Hải đã trình bày một số kết quả mô phỏng tính toán sử dụng phần mềm PSS-Adept với bài toán DRA.

1. Đặt vấn đề

Theo xu hướng phát triển của xã hội nói chung và của ngành điện nói riêng về việc cung cấp điện an toàn, liên tục thì nhiệm vụ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện là một yếu cầu cần thiết và cấp bách nhất hiện nay. Từng bước áp dụng công nghệ, hoàn thiện lưới điện làm chúng trở nên linh hoạt, có độ dự trữ cao và có khả năng thích ứng nhanh với mọi tình huống vận hành là một trong những biện pháp để nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện. Giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đòi hỏi chúng ta phải đầu tư thiết bị hiện đại vì vậy vốn đầu tư rất lớn, đó cũng chính là một bài toán kinh tế - kỹ thuật cần phải tính toán kỹ càng.

2. Các giải pháp nâng cao độ tin cậy

Các giải pháp cần thiết áp dụng triển khai có thể tính đến ở cấp độ các Công ty Điện lực nói chung bao gồm:

-       Đẩy mnh công tác tính toán, ban hành thông schnh định rơle, thiết bị đóng ct Recloser, máy ct ti các trm ngt, đầu phát tuyến ti các trtrung gian để gim thiu tình trng bt vượt cp gây mt đin din rng.

-       Tính toán, thc hin đóng kết mch vòng trung thế và áp dng trong các công tác chuyn ti lưới đin.

-       Ứng dụng công nghệ hiện đại sử dụng bộ chỉ báo sự cố Fault Indicator, hệ thống tự động phân phối (Distribution Automation System)

-       Phát triển và nâng cao năng lực đội ngũ thực hiện công tác hotline, các công ty Cao thế công bố các công việc có thể thực hiện bằng hotline cho các Công ty Điện lực đăng ký phù hợp, triển khai theo kế hoạch thực hiện hotline để các Công ty Điện lực biết phối hợp.

-       Tp trung tchc bi hun, nâng cao kiến thc và knăng vn hành, bo trì đối vi các scliên quan đến hthng nhth(hthng điu khin tích hp, hthng máy tính,...); đặc bit chú trng đến các khóa hun luyn hệ thng điu khin tích hp ti trm cho các dán đầu tư xây dựng mi.

-       Tchc đánh giá và nâng cao hiu quả đánh giá cht lượng thiết btrong quá trình vn hành qua các ln thí nghim, kim tra định k.

-       Tchc thng kê, rà soát tng thcác đim khiếm khuyết tn ti trên
đường dây và TBA 220, 110kV để lp phương án tchc sa cha khphc kp thi, đồng bnhm đảm bo năng lc truyn ti cung cp đin, hn chế vic chuyn ti liên tc các tuyến dây trung thế ca các Công ty Đin lc do nh hưởng vic hn chế vn hành ca lưới đin và thiết bị đitruyn ti.

-       Kim tra, đảm bo phi hp bo vchn lc trên lưới đin (Recloser, máy ct trm ngt, chì trung thế các loi).

-       Chn chnh, thc hin nghiêm công tác kim soát RIS và phi hp các lohình công tác trong ngày ct đin.

3. Kết luận:

Các sản phẩm công nghệ cao ra đời đóng góp một phần rất lớn trong việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của toàn hệ thống nói chung và lưới điện phân phối nói riêng. Có rất nhiều giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới phân phối để lựa chọn. Tuy nhiên, tùy thuộc vào điều kiện thực tế để tính toán lựa chọn giải pháp cho phù hợp. Vốn đầu tư nhằm nâng cao chất lượng phục vụ là vấn đề luôn được quan tâm, đặc biệt là trong điều kiện nhu cầu sử dụng điện ngày nay.

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến