Tổng truy cập:159610
 Đang Online19
KẾ HOẠCH THI TRẢ NỢ CÁC LỚP TẠI CHỨC (09/10/2017)
 
Sinh viên dăng ký trả nợ tại khoa KTĐ - M403 trước ngày 13/10/2017
(Gặp GVK - cô Hương - SV không đăng ký dự thi trước ngày 13/10/17 sẽ không được dự thi)

Kế hoạch thi (dự kiến):  XEM TẠI ĐÂY

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến