Tổng truy cập:156312
 Đang Online9
Thảo luận chuyên môn tháng 10/2017 Bộ môn Mạng&HTĐ (30/10/2017)
 

Bộ môn Mạng và Hệ thống điện_Tháng 10/2017

Thống nhất các nội dung đồ án tốt nghiệp và các qui định khi trình bày đồ án tốt nghiệp

Người viết: Đỗ Thị Loan

1. Đặt vấn đề

Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-ĐHĐL về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp hệ đào tạo chính qui Đ8- khối kĩ thuật.Tất cả các thầy cô trong Bộ môn mạng đã được phân công số lượng cụ thể các sinh viên theo quyết định đã ban hành. Mục đích của buổi thảo luận để thống nhất về nội dung yêu cầu trong đồ án cũng như các qui định về trình bày văn bản và qui định về bản vẽ.

2. Nội dung các đồ án tốt nghiệp

Dựa trên những góp ý, các đề xuất của tất cả các thầy cô đưa ra trong buổi thảo luận, các đồ án tốt nghiệp trong bộ môn phụ trách tập trung vào hai hướng đề tài sau:

a.      Đồ án tốt nghiệp về lưới điện: Hướng nghiên cứu được triển khai theo hai hướng sau:

Đồ án giáo học và chuyên đề nhỏ: Mục đích để các bạn sinh viên tổng hợp lại toàn bộ kiến thức trong hơn 4 năm học đã qua, vận dụng linh hoạt các kiến thức trong một đề tài thiết kế lưới điện cụ thể. Phần kiến thức trong đồ án cần đảm bảo các nội dung sau:

-          Phân tích vai trò của nguồn và tải

-          Cân bằng công suất trong các chế độ làm việc và đưa ra các phương án đi dây.

-          Tính toán các chỉ tiêu kĩ thuật, kinh tế và lựa chọn phương án tối ưu.

-          Chọn máy biến áp và sơ đồ cung cấp điện

-          Tính chế độ xác lập lưới điện và chọn đầu phân áp trong các chế độ khác nhau.

-          Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật của phương án tối ưu

-          Chuyên đề: tính toán thiết kế một trạm biến áp phân phối với số liệu cụ thể.

Đồ án hướng dẫn theo chuyên đề : Mục đích phát huy tính sáng tạo của các bạn sinh viên trong nghiên cứu. Các nội dung có thể tập trung theo các hướng: xây dựng các thuật toán, ứng dụng các phần mềm mới để giải quyết các bài toán về lưới điện.

b.      Đồ án cung cấp điện

Các đề tài về thiết kế hệ thống cung cấp điện được triển khai theo các hướng nghiên cứu như sau:

-          Thiết kế cung cấp điện cho chung cư cao tầng, phân xưởng công nghiệp, xí nghiệp công nghiệp.

-          Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một khu đô thị mới.

-          Thiết kế trạm biến áp 110kV.

-          Ứng dụng phần mềm EDesign để thiết kế cung cấp điện cho các toà nhà cao tầng.

3. Các qui định khi trình bày văn bản và bản vẽ

- Qui định về trình bày văn bản: Nội dung đồ án được trình bày theo các qui định mà khoa KTĐ đã ban hành.

- Qui định về bản vẽ:

+ Khung tên (A3 trình bày trong bản đồ án) theo đúng chuẩn mà khoa đã ban hành.

+ Các khí cụ điện được vẽ theo các tiêu chuẩn IEC và các kí hiệu thông dụng đang được lưu hành trên các bản vẽ KTĐ tại Việt Nam.

- Số lượng bản vẽ trong đồ án:

+ Đồ án lưới điện: Sơ đồ nối điện chính ( Đầy đủ các thiết bị đóng cắt, thanh cái, TU, TI…)

+ Đồ án cung cấp điện: Sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị và sơ đồ cấp điện phương án tối ưu.

4. Kết luận

Nội dung các đồ án tốt nghiệp đã được bộ môn thống nhất, đề nghị tất cả các thầy cô triển khai đến từng các bạn sinh viên hướng dẫn. Trong quá trình hướng dẫn đồ án thầy cô cần có một kế hoạch cụ thể giao cho các bạn sinh viên để hoàn thành các nội dung yêu cầu.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến