Tổng truy cập:156315
 Đang Online12
LỊCH HỌC AN TOÀN CỦA SINH VIÊN CÁC LỚP HỌC TTYH (13/11/2017)
 
Sinh viên xem lịch học, địa điểm tại đây: Xem

Thời gian:
- Sáng: từ 8h00 ngày 14.15/11/2017 (Thư 3,4)
 - Chiều: từ 13h00 ngày 14.15/11/2017 (Thư 3,4)


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến