Tổng truy cập:156310
 Đang Online7
Thảo luận chuyên môn tháng 11/2017 Bộ môn Mạng & HTĐ (30/11/2017)
 

CÁC VẤN ĐỀ KHI TÍNH TOÁN THIẾT KẾ LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC

GV trình bày: Kiều Thị Thanh Hoa

 

Tại buổi thảo luận chuyên môn, bộ môn đã xem xét các vấn đề về tính toán thiết kế lưới điện khu vực và nhận thấy: mặc dù các phần tính toán không phải là mới, tuy nhiên khi thực hiện vẫn còn 1 số điểm cần chú ý. Bộ môn vẫn tiếp tục thảo luận thêm để đưa ra những thống nhất chung dựa trên một vài ý kiến đề xuất:

-                     Rất nhiều đồ án đang thực hiện: cân bằng công suất, sau đó xác định sơ bộ chế độ làm việc khi phụ tải max, min, sự cố và vẫn cân bằng công suất

Đề xuất: có nên bỏ mục cân bằng công suất đầu tiên và chỉ cần tính cân bằng công suất cho các chế độ?

-                     Công suất phát của nhà máy trong các chế độ phụ tải max, min hoặc chế độ sự cố: xác định dựa trên tỉ lệ giữa phụ tải xung quanh nhà máy và công suất định mức của nhà máy.

-                     Phương án nối dây: nên chia nhóm phụ tải và đưa phương án cho các nhóm, tính toán cho các phương án và chọn ra phương án tối ưu cho từng nhóm. Phương án của cả mạng điện sẽ là tổng hợp của các phương án tối ưu các nhóm.

-                     Điều kiện tổn thất điện áp được kiểm tra cho các mạch hình tia, liên thông, mạch vòng. Tuy nhiên, khi có 2 nguồn cung cấp (khi tính toán trong các đồ án thường coi nút HT là nút cân bằng, còn nút nhà máy là nút PQ), trường hợp dòng công suất chạy từ HT về nhà máy – và từ nhà máy đến các phụ tải, nếu công suất tải lớn và khoảng cách xa thì có thể khiên điện áp tại phụ tải cuối bị thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn

Đề xuất: có nên kiểm tra tổn thất điện áp tính từ HTààPhụ tải ?

-                     Tính toán chọn đầu phân áp: rất nhiều đồ án thực hiện cả tính chọn máy không điều áp dưới cho phụ tải có yêu cầu điều chỉnh điện áp khác thường mà không nêu lý do à Nên yêu cầu sinh viên chủ động tìm hiểu vấn đề vì sao lại tính như vậy.

Đề xuất cho vấn đề chọn đầu phân áp: có nên để tính chọn theo đúng yêu cầu của phụ tải không?

-                     Khi chọn đầu phân áp cho máy có yêu cầu điều chỉnh khác thường, độ lệch điện áp yêu cầu là =5%, =0% và =0-5% cho các chế độ tải max, min, sự cố.

Đề xuất: có nên đưa yêu cầu là ≈5%, ≈0% và ≈0-5%


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến