Tổng truy cập:156273
 Đang Online17
LỊCH NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - D8 HTĐ, ĐCN (09/12/2017)
 
Sinh viên D8 ĐCN, HTĐ nộp DATN theo lịch sau:

1 Thời gian nộp quyển: từ 7h30 - 11h30, 12h30 - 16h30
        - Sinh viên ĐCN: 19/12/2017 - Thứ 3
        - Sinh viên HTĐ: 20/12/2017 - Thứ 4
2. Số lượng 2 quyển: 1 bìa cứng + 1 bìa mềm 
3. Quyển bìa cứng dán kém theo đĩa CD ghi file mềm đồ án - định dạng PDF.

Lưu ý: Khoa không thu quyển các sinh viên nộp muộn với lịch trên


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến