Tổng truy cập:157273
 Đang Online2
DANH SACH HỘI ĐỒNG CHẤM ĐATN D8 HTD (03/01/2018)
 
Sinh viên lưu ý: Các phòng hội đồng tại nhà K không có sẵn máy chiếu. Sinh viên chủ động chuẩn bị
Trường hợp sinh viên chuyển HĐ:
1. Nguyễn Văn Hùng D8H5: STT bảo vệ mới : 36 - Hội đồng 7
2. Trần Ngọc Dũng D8H3: STT bảo vệ mới ; 35 - Hội đồng 10

0001HTD.jpg
0002HTD.jpg
0003HTD.jpg
0004HTD.jpg
0005HTD.jpg
0006HTD.jpg
0007HTD.jpg
0008HTD.jpg
0009HTD.jpg
0010HTD.jpg
0011HTD.jpg
0012HTD.jpg
0013HTD.jpg
0014HTD.jpg

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến