Tổng truy cập:156271
 Đang Online15
KẾ HOẠCH THI CÁC MÔN HỌC KHÔNG CÒN TRONG CT ĐÀO TẠO - HỆ ĐHLT (12/01/2018)
 
1 Đối tượng áp dụng: Sinh viên các lớp đại học liên thông đã đăng ký (có xác nhận của phòng đào tạo về các môn đăng ký không còn trong chương trình đào tạo)
2. Kế hoạch thi: 7h30 - ngày 14/1/2018 - tại phòng K. 203 - Thi môn Lý thuyết mạch

                           8h30 - ngày 14/1/2018 - K. 203:  làm thủ tục thi các môn còn lại 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến