Tổng truy cập:170065
 Đang Online13
Đào tạo chuyên ngành (08/08/2011)
 
Khoa Hệ thống điện thường xuyên tổ chức các khóa học chuyên ngành ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức, nâng bậc cho các đối tượng cán bộ kỹ thuật, vận hành, của các công ty điện lực, nhà máy điện, các công ty phân phối điện năng.

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến