Tổng truy cập:154688
 Đang Online26
Các hướng nghiên cứu chính (12/08/2011)
 

Các hướng nghiên cứu chính của khoa

1. Các biện pháp nâng cao hiệu quả truyền tải phân phối điện năng

2. Ứng dụng của HVDC và FACTS và các thiết bị mới trong hệ thống điện

3. Nghiên cứu về năng lượng tái tạo

4. Nghiên cứu đấu nối các nhà máy điện, trạm biến áp, đường dây tải điện

5. Nghiên cứu về ổn định hệ thống điện

6. Tính toán qui hoạch, thiết kế, lựa chọn các phần từ của hệ thống điện,


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến