Tổng truy cập:172977
 Đang Online13
Cán bộ từng công tác tại khoa (23/05/2014)
 
1. Lê Văn Tiệm -Giảng viên (Nghỉ hưu)
2. Đoàn Thị Đoài -Giảng viên (Nghỉ hưu)
3. Phạm Thị Hòa Bình -Giảng viên (Nghỉ hưu)
4. Trần Quang Khánh -Giảng viên (Nghỉ hưu)
5. Nguyễn Đức Minh -Giảng viên (Chuyển công tác)
6. Phạm Văn Hòa - Nguyên -Trưởng khoa  HTĐ (Nghỉ hưu)
7. Nguyễn Văn Đạt - Nguyên - Phó trưởng khoa (Chuyển công tác)
8. Phạm Ngọc Lương-Giảng viên( Nghỉ hưu)
9. Trần Độ - Giảng viên (Chuyển công tác)
10. Đoàn Thị Bằng- Giảng viên ( Chuyển công tác)
11. Hoàng Thu Hà - Giảng viên (Chuyển công tác)
12. Nguyễn Văn Điệp - Giảng viên ( Nghỉ hưu)
12. Phạm Thị Loan - Giảng viên ( Nghỉ hưu)Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến