Tổng truy cập:155726
 Đang Online5
Sứ mạng và chiến lược (23/08/2010)
 

Là một khoa lớn và quan trọng nhất của trường Đại học Điện lực, khoa Kỹ thuật điện đã có gần 50 năm truyền thống đào tạo chuyên ngành điện, và  10 năm đào tạo hệ đại học. Khoa KTĐ có đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, 18 Tiến sỹ, 5 Nghiên cứu sinh, 30 Thạc sỹ, tổng cộng 53 cán bộ giảng viên, và một số chuyên gia đầu nghành của EVN, cùng với các cơ sở vật chất tốt. Khoa Hệ thống điện của trường ĐHĐL mang một trọng trách to lớn đó là:

  1. Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên ngành Hệ thống điện với chất lượng cao: đào tạo kỹ sư ngành điện, các khóa học bồi dưỡng, và khóa học chuyên ngành nâng cao cho cán bộ trong toàn ngành điện, và đào tạo sau đại học.
  2. Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ khoa học trong ngành Điện.
  3. Phát triển theo định hướng khoa học và công nghệ, phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo hiện đại, năng động, hội nhập với nền giáo dục trong khu vực và thế giới

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến