Tổng truy cập:173086
 Đang Online7

Trong buổi thảo luận chuyên môn của Bộ môn Mạng&HTĐ tháng 6 vừa qua, ý tưởng về Cây gió do một công ty của Pháp-NewWind thực hiện từ năm 2011 đã thực sự thu hút được mối quan tâm của toàn thể giảng viên trong Bộ môn. Để phổ biến sản phẩm công nghệ mới có ý nghĩa rất lớn về năng lượng cũng như môi trường này, chúng tôi xin trích dịch một bài báo nói về cây gió trên trang web tiếng Pháp: http://www.mieux-vivre-autrement.com/.


arbre-a-vent_01.jpg

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến