Để dễ dàng cho sinh viên theo dõi thực hành và thống nhất nội dung thực hành giữa các lớp, Bộ môn Mạng & Hệ thống điện đã tổ chức họp biên soạn hoàn chỉnh hệ thống các bài thực hành cho môn Ứng dụng tin học trong HTĐ 1. Buổi họp có sự tham dự đầy đủ của các giảng viên trong nhóm chuyên môn giảng dạy môn học này.

Chi Tiết

Trong tuần qua, Bộ môn Mạng&Hệ thống điện đã tổ chức buổi thảo luận chuyên đề với nội dung xoay quanh môn học Dự báo phụ tải&Thiết kế lưới điện truyền tải. Với mục tiêu thống nhất nội dung giảng dạy giữa các giảng viên mà vẫn đảm bảo nội dung theo đề cương tín chỉ đã được duyệt từ phía nhà trường, chúng tôi đã đạt được kết quả là sự thống nhất về một số nội dung cũng như về các tài liệu tham khảo mở rộng. 

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến