Tổng truy cập:156774
 Đang Online11
Giáo trình môn học - Chương trình Cao đẳng Hệ thống điện Việt Úc (2012 - 2015) (08/08/2014)
 
Giáo trình kỳ 1Click vào các file dưới đây để tải về:

Môn UEENEEE101A
Môn UEENEEE102A
Môn UEENEEE104A
Môn UEENEED104A
Môn UEENEEG101A
Môn UEENEEG102A
Môn UEENEEE126A

Giáo trình kỳ 2Click vào các file dưới đây để tải về:

Môn UETTDREL16A
Môn UEENEEE124A
Môn UEENEEH102A
Môn UEENEEE125A
Môn UEENEEG149A
Môn UEENEEE107A
Môn UEENEEH139A
Môn UEENEEH112A
Môn UETTDRIS62A
Môn UEENEEG006A
Môn UETTDRIS63A

Giáo trình kỳ 3Click vào các file dưới đây để tải về:

Môn UETTDREL11A
Môn UETTDRTS28A
Môn UETTDRIS68A
Môn UEENEEI155A
Môn UETTDRDS35A
Môn UETTDRDS43A
Môn BSBWOR502B
Môn BSBWOR501B
Môn BSBCUS501C

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến