Tổng truy cập:143174
 Đang Online3
Chương trình Cao đẳng chuyên ngành Hệ thống điện (Khóa 2013-2016) (28/04/2016)
 

CHƯƠNG TRÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT ÚC KHÓA HỌC (2013- 2065)
UET50212 Diploma of ESI -Power Systems (EPU)
No Mã số môn học Core/ Electives Môn học (Competency)
1 UEENEEE101A Apply OHS regulations, codes and practices in the work place An toàn lao động
2 UEENEEE102A Fabricate, dismantle, assemble utilities components Kĩ thuật tháo lắp, đấu nối các mạch điện tử  
3 UEENEEE104A Solve problems in d.c. circuits Mạch điện một chiều 
4 UEENEEE105A Fix and secure electrotechnology equipment  (NEW) Sửa chữa và an toàn thiết bị điện
5 UEENEED104A  Use software for engineering applications Ứng dụng tin học trong hệ thống điện 
6 UEENEEG101A Solve problems in electromagnetic devices and related circuits Các thiết bị điện từ và mạch điện từ 
7 UEENEEG102A Solve problems low voltage a.c. circuits Mạch điện xoay chiều hạ áp 
8 UEENEEE126A Provide solutions to basic engineering computational problems Toán ứng dụng trong hệ thống điện 
9 UEENEEE107A Use drawings, diagrams, schedules, standards, codes and specifications Vẽ kĩ thuật điện (CAD)
10 UEENEEG106A Terminate cables, cords and accessories for low voltage circuits (NEW) Truyền qua cáp, đường dây và các thiết bị điện đối với mạch hạ áp
11 UETTDREL16A Working safely near live electrical apparatus as non-electrical worker Kỹ thuật an toàn 
12 UEENEEE124A Compile and produce an energy sector detailed report Lập báo cáo kĩ thuật
13 UEENEEH102A Repair basic electronic apparatus faults by replacement of components (group B) Thay thế, sửa chữa thiết bị cơ bản 
14 UEENEEE125A Provide engineering solutions for problems in complex multiple path power circuits Lưới điện 1 
15 UEENEEG149A Provide engineering solutions to problems in complex polyphase power circuits Lưới điện 2
16 UEENEEH139A Troubleshoot basic amplifiers (group B) Mạch khuyếch đại cơ bản
17 UEENEEH112A  Troubleshoot digital subsystems (group B) Kỹ thuật số
18 UETTDRIS62A Implement and monitor the power systems organisational OHS policies, procedures and programs Thực hiện và giám sát quy trình quản lý an toàn lao động
19 UEENEEG006A Solve problems in single ans 3 phase AC machines Máy điện xoay chiều 1 pha và 3 pha
20 UETTDREL11A Apply  sustainable energy and environmental procedures Quy hoạch môi trường và năng lượng bền vững
21 BSBWOR502B Ensure team effectiveness (Group A) Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả 
22 UEENEEI155A Develop structured programs to control external devices (PLCs) (group C) PLC
23 UETTDRIS63A Implement/monitor power systems environmental and sustainable energy management policies and procedures Quản lý chính sách môi trường và phát triển năng lượng bền vững
24 UETTDRTS28A Repair test and calibrate protection relays and meters (group D) Thí nghiệm, sửa chữa và hiệu chỉnh thiết bị đo và bảo vệ rơle 
25 UETTDRIS67A Solve problems in energy supply network equipment   
26 UETTDRIS68A Solve problems in energy supply network protection equipment and systems (Group C) (NEW) Hệ thống và thiết bị bảo vệ mạng lưới cung cấp điện 
27 UETTDRDS43A Develop high voltage and low voltage distribution protection systems (Group D) (NEW) Phát triển hệ thống bảo vệ đường dây cao áp và hạ áp 
28 UETTDRDS35A Design overhead distribution systems      (Group D) Thiết kế hệ thống phân phối điện 
29 BSBWOR501B Manage personal work priorities and proffessional development (Group A) Kĩ năng quản lý công việc và phát triển nghiệp vụ 
30 BSBCUS501C Manage quality customer service (Group A) Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng 

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến