Tổng truy cập:152021
 Đang Online15
Lịch công tác tuần 47 năm học 2016-2017 (03/07/2017)
 
Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 47 như sau:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016 - 2017

Tuần thứ 47

 (Từ 03/7/2017 đến 09/7/2017)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2 03/7

7h00

Cả ngày

 

x

 

Kiểm tra tình hình học tập, giảng dạy của lớp tiếng Trung

Bà Oanh

 

7h30

Cả buổi

 

 

x

Làm visa cho đoàn đi Kazan

Bà Hồng Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

thứ 3

04/7

 

7h30

Cả buổi

 

 

x

Làm visa cho đoàn đi Kazan

Bà Hồng Vân

7h30

Cả ngày

 

 

x

Làm việc với ĐSQ Lào về tình hình học tập, tốt nghiệp cho LHS Lào

Bà Oanh

16h00

1 tiếng

 

 

x

Lấy kết quả xin visa đi Kazan đợt 1

Bà Hồng Vân

Thứ 4

05/7

7h30

 2 tiếng

 

 

 x

 Làm thủ tục xin visa cho đoàn đi Kazan

 Bà Hồng Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

06/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

07/7

 7h30

2 tiếng

 

 

 x

 Lấy visa cho đoàn đi Kazan

 bà Hồng Vân

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

08/7

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

09/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch trực lớp tiếng Trung tại CS2: Bà Thùy Vân (cả tuần)


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến