Tổng truy cập:151851
 Đang Online14
Lịch công tác tuần 51 năm học 2016-2017 (01/08/2017)
 
Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 51 như sau:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016 - 2017

Tuần thứ 51

 (Từ 31/7/2017 đến 6/8/2017)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2 31/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thứ 3

01/8

 

7h30

2 tiếng

 

 

X

Xác nhận công nợ mua giáo trình phục vụ lớp tiếng Trung tại CS2

Bà An

7h30

2 tiếng

 

 

 x

 Làm việc với tổ chức Anh ngữ ELP

 Bà H.Vâ

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

02/8

7h30

2 tiếng

.C

 

 x

Làm việc với tổ chức Anh ngữ ILA

Bà H.Vân

8h00

7 ngày

HTC

 

 

 Tiếp nhận hồ sơ xác nhận trúng tuyển

 Bà An, b.Hà

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

03/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

04/8

7h30

2 tiếng


 

 x

Làm việc với Tổ chức Anh ngữ Slink

Bà H.Vân

8h00

cả buổi

 PH.

 

 

 Họp về quy trình của phòng KT&ĐBCL

 Bà Oanh

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

05/8

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

06/8

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch trực lớp tiếng Trung tại CS2: Bà Thùy Vân (cả tuần)


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến