Tổng truy cập:157056
 Đang Online17
Lịch công tác tuần 06 năm học 2017-2018 (18/09/2017)
 
Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 06 như sau:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017 - 2018

Tuần thứ 06

 (Từ 11/9/2017 đến 17/9/2017)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2 11/9

7h30

5p

 

 

 

Chào cờ, hát quốc ca

 

 

7h30

1 tiéng

PH.A

 

 

Giao ban tuần

Bà Oanh

 

7h30

2 tiếng

 

 

x

Làm việc với ĐH Arizona

Bà H.Vân

 

9h00

1 tiếng

PH.A

 

 

Họp tổ kiểm định ABET

Bà Oanh

 

10h00

1,5 tiếng

PH.A

 

 

BTV Công đoàn báo cáo ĐU kế hoạch tổ chức ĐH

Bà Oanh

 

13h30

1 tiếng

PH.A

 

 

Họp về HĐLĐ với CTV NN

Bà Oanh, bà H.Vân, bà An

thứ 3

12/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

13/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

14/9

7h30

2 tiếng

 

 

x

Làm việc với ĐH Arizona

Bà H.Vân

8h00

Cả buổi

PH.A

 

 

Họp quy trình phòng HCQT

Bà Oanh

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

15/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

16/9

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

17/9

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch trực lớp tiếng Trung tại CS2: Bà Thùy Vân (cả tuần)


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến