Tổng truy cập:152018
 Đang Online12
Chương trình Cao đẳng Hệ thống điện Việt Úc 2011 (25/07/2011)
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAI ĐOẠN 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG - NGÀNH HỆ THỐNG ĐiỆN

(Theo Hợp đồng kí kết giữa Đại học Điện lực và Học viện Chisholm ngày 11/05/2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Mã số môn học

Tên học phần

Khoa QL

đvht

Số tiết

Năm 1

Năm 2

Năm 3

LT

TH/
TN

BTD

Tự Ng.cứu

Kì1

Kì2

Kì3

Kì4

Kì5

Kì6

I.

Kiến thức giáo dục đại cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý luận Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin1

 

4

60

 

 

 

 

 

4

 

 

 

2

 

Chủ nghĩa xã hội Khoa học

 

3

45

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 2

 

4

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

 

3

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

3

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

GE1

Ngoại ngữ 1

 

24

 

360

 

 

24

 

 

 

 

 

7

GE2

Ngoại ngữ 2

 

24

 

360

 

 

 

24

 

 

 

 

8

GE3

Ngoại ngữ 3

 

24

 

360

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

Toán tin, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Vật lý đại cương

 

5

75

 

 

 

 

5

 

 

 

 

10

 

Toán cao cấp A1

 

5

75

 

 

 

5

 

 

 

 

 

11

 

Toán cao cấp A2

 

5

75

 

 

 

 

5

 

 

 

 

12

 

Nhập môn tin học

 

5

46.5

28.5

 

 

5

 

 

 

 

 

II.

Kiến thức giáo dục chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

UEENEEG047B

Toán ứng dụng

CNTĐ

6

72

 

 

18

 

 

 

6

 

 

14

UEENEED004B

Ứng dụng tin học trong ngành HTĐ

HTĐ

4

48

 

 

12

 

 

 

4

 

 

15

UEENEEE003B

Vi điện tử

HTĐ

4

48

 

 

12

 

 

 

4

 

 

16

UEENEEE001B

An toàn lao động

HTĐ

2

24

 

 

6

 

 

 

2

 

 

17

BSBWOR502A

Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

QLKH&HTQT

6

72

 

 

18

 

 

 

6

 

 

18

UEENEEE004B

Mạch điện một chiều phức hợp

HTĐ

4

48

 

 

12

 

 

 

4

 

 

19

UEENEEE002B

Tháo lắp và đấu nối các mạch điện tử

ĐTVT

4

48

 

 

12

 

 

 

4

 

 

20

UEENEEG001B

Mạch điện từ

HTĐ

6

72

 

 

18

 

 

 

6

 

 

21

BSBWOR501A

Lập kế hoạch

QLNL

6

90

 

 

 

 

 

 

 

6

 

22

UEENEEG002B

Kỹ thuật điện hạ áp

HTĐ

8

90

30

 

 

 

 

 

 

8

 

23

UEENEEG048B

Lưới điện 1

HTĐ

6

90

 

 

 

 

 

 

 

6

 

24

UEENEEG049B

Lưới điện 2

HTĐ

6

90

 

 

 

 

 

 

 

6

 

25

UEENEEE007B

Vẽ kỹ thuật điện (CAD)

CNTT

4

60

 

 

 

 

 

 

 

4

 

26

UEENEEH039B

Mạch khuyếch đại cơ bản

ĐTVT

4

60

 

 

 

 

 

 

 

4

 

27

UEENEEH012B

Kỹ thuật số

ĐTVT

4

60

 

 

 

 

 

 

 

4

 

28

UETTDREL04B

Kỹ thuật an toàn

HTĐ

2

30

 

 

 

 

 

 

 

 

2

29

UEENEEE024B

Lập báo cáo kĩ thuật

HTĐ

4

54

 

 

6

 

 

 

 

 

4

30

UETTDRIS22B

Thực hiện và giám sát quy trình quản lý OHS

HTĐ

2

30

 

 

 

 

 

 

 

 

2

31

UEENEED027B

PLC

HTĐ

6

78

 

 

12

 

 

 

 

 

6

32

UETTDREL01B

Quy hoạch môi trường và năng lượng bền vững

QLNL

2

24

 

 

6

 

 

 

 

 

2

33

UETTDRIS23B

Quản lý chính sách môi trường và phát triển năng lượng bền vững

QLNL

4

48

 

 

12

 

 

 

 

 

4

34

UETTDRDS05B

Thiết kế hệ thống phân phối điện

HTĐ

7

60

30

 

15

 

 

 

 

 

7

35

UETTDRTS08B

Thí nghiệm, sửa chữa và hiệu chỉnh thiết bị đo và bảo vệ rơle

HTĐ

9

105

15

 

15

 

 

 

 

 

9

36

UEENEEH002B

Thay thế và sửa chữa mạch điện tử cơ bản

ĐTVT

2

18

12