Tổng truy cập:156783
 Đang Online5
Thông báo điểm thi kết thúc Tiếng Anh sơ cấp I (08/12/2009)
 

Kì thi Tiếng Anh sơ cấp 1 được tổ chức vào ngày 24/11/2009 -30/11/2009 bao gồm các kỹ năng sau:

- Ngữ pháp

- Ngữ âm

- Nói

Điểm thi như sau:

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

 

 

 

 

TRUNG TÂM ĐT&HTQT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỂM THI KẾT THÚC

 

             KHOÁ HỌC TIẾNG ANH - SƠ CẤP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Lớp

Điểm

Ghi chú

Speaking

Ngữ pháp

Ngữ âm

1

Hoàng Văn Khuyến

Đ4-CĐT

 

5.0

3.0

 

2

Nguyễn Đình Thuyên

Đ4-ĐTVT

4.0

6.0

4.0

 

3

Vũ Văn Hạ

Đ4-ĐTVT

6.0

8.0

4.0

 

4

Khúc Tuấn Anh

Đ4-ĐTVT

 

 

4.0

 

5

Nguyễn Văn Thiên

Đ4-ĐTVT

5.0

8.0

6.0

 

6

Phan Long Biên

Đ1-QLNL

7.0

9.0

7.0

 

7

Mai Xuân Khánh

Đ4-DCN

4.0

5.0

 

 

8

Nguyễn Văn Đạt

 

6.0

9.0

 

 

9

Vũ Hoàng Long

 

6.0

7.0

6.0

 

10

Nguyễn Thị Thanh Vân

Đ4-TCNH

5.0

10.0

7.0

 

11

Triệu Thanh Bình

Đ4-TCNH

 

9.0

7.0

 

12

Trương Thị Tươi

Đ4-TCNH

6.0

9.0

7.0

 

13

Đinh Thị Kiều Oanh

Đ3-H1

7.0

8.0

7.0

 

14

Hồ Văn Tiến

Đ4 -QLNL

 

4.0

7.0

 

15

Đỗ Thị Lan Anh

Đ2 - H3

6.0

7.0

6.0

 

16

Nguyễn Minh Tân

Đ4 - H2

7.0

8.0

8.0

 

17

Nguyễn Thị Hoa

Đ2-ĐTVT

 

6.0

7.0

 

18

Hoàng Thị Tuyền

Đ2-ĐTVT

6.0

8.0

6.0

 

19

 Đào Thị Huyền

Đ2H1

7.0

8.0

7.0

 

20

Lương Phương Thảo

Đ3-TCNH

6.0

8.0

8.0

 

21

Tưởng Thị Quế

Đ4

 

8.0

4.0

 

22

Nguyễn Mai Nga

Đ4

7.0

9.0

8.0

 

23

Trần Việt Trung

Đ4 - ĐTVT

5.0

6.0

4.0

 

24

Vũ Ngọc Đại

Đ4 - ĐTVT

7.0

6.0

3.0

 

25

Trịnh Việt Hà

Đ4 - TCNH

7.0

7.0

7.0

 

26

Hoàng Thế Anh

 

6.0

5.0

4.0

 

27

Nguyễn Anh Nguyên

Đ4- H2

7.0

8.0

4.0

 

28

Nguyễn Thị Minh Thu

Đ4- H2

7.0

9.0

4.0

 

29

Nguyễn Xuân Luân

Đ4 - CK

6.0

6.0

7.0

 

30

Nguyễn Việt Đức

Đ4 - ĐCN

4.0

1.0

2.0

 

31

Phạm Quang Bình

Đ4 - ĐTVT

5.0

6.0

5.0

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến