Tổng truy cập:157224
 Đang Online16
Cơ cấu tổ chức (29/06/2010)
 
Danh sách Cán bộ, giáo viên Trung tâm ĐT&HTQT

TT

Họ và tên

Học hàm,

học vị

Vị trí

Email

1

Hoàng Thị Kim Oanh

ThS

Giám đốc

oanhhtk@epu.edu.vn

2

Lê Thị Bích Hằng

ThS

Giảng viên

lebichhang@gmail.com

3

Nguyễn Thị Hồng Vân

ThS

Giảng viên, Phụ trách Đào tạo  (CT Việt –Úc)

vannth@epu.edu.vn

4

Tống Thuỳ Vân

CN

Giảng viên, Phụ trách Đào tạo CT Việt – Trung

vantt@epu.edu.vn

5

Lương Thị Quỳnh An

CN

Phụ trách tài chính

anltq@epu.edu.vn

6

Nguyễn Thị Thu Hà

ThS

Cán bộ văn phòng

nghean@epu.edu.vn

7

Phạm Thị Ngọc Lý

ThS

Giảng viên

lyptn@epu.edu.vn

8

Đoàn Vũ Trọng Anh

ThS

Giảng viên

anhdvt@epu.edu.vn

9

Nguyễn Thị Thắng

ThS

Giảng viên

victoria291279@yahoo.com

10

Bùi Xuân Kiên

NCS

Giảng viên

kienbx@epu.edu.vn

11

Đặng Thị Lê Na

CN

Giảng viên

nadtl@epu.epu.vn

12

Trịnh Lan Hương

ThS

Giảng viên

huongtl@epu.edu.vn

13

Nguyễn Hữu Đức

ThS

Giảng viên

Huuducbk46@yahoo.com

14

Phạm Trí Nguyễn

ThS

Giảng viên

nguyenpt@epu.edu.vn

15

Nguyễn Như Hiếu

ThS

Giảng viên

hieunh@epu.epu.vn

16

Hồ Thị Hằng

ThS

Giảng viên

hanght@epu.edu.vn

17

Nguyễn Thiện Hoàng

NCS

Giảng viên

thoangbk@yahoo.com

18

Ngô Ngọc Anh

ThS

Giảng viên

Hoainam1510@yahoo.com

19

Nguyễn Tuấn Hoàn

ThS

Giảng viên

tuanhoanhtd@yahoo.com

20

Phạm Tuấn Anh

ThS

Giảng viên

Tuan.844@gmail.com

21

Vũ Ngọc Châm

ThS

Giảng viên

Vnc142@yahoo.com

22

Nguyễn Hoài Nam

ThS

Giảng viên

Nghnam52@yahoo.com

23

Hoàng Văn Đông

CN

Giảng viên

donghv@epu.edu.vn

24

Nguyễn Phúc Huy

CN

Giảng viên

huynp@epu.edu.vn

25

Nguyễn Như Vân

ThS

Giảng viên

Vannn030482@yahoo.com

26

Nguyễn Lê Cường

ThS

Giảng viên

nlecuong@yahoo.com

27

Hoàng Thu Hà

ThS

Giảng viên

haht@epu.edu.vn

28

Vũ ThịThu Nga

ThS

Giảng viên

ngavtt@epu.edu.vn

29

Phạm Ngọc Hùng

ThS

Giảng viên

Hungpn epu@yahoo.com


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến