Tổng truy cập:156787
 Đang Online9

Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh chương trình Hợp tác đào tạo quốc tế năm 2016 như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh chương trình Hợp tác đào tạo quốc tế năm 2015 như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh chương trình Hợp tác Hệ thống điện với Học viện Chisholm (Úc) năm 2014 như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực hợp tác với trường Đại học Palermo (Ý) tuyển sinh Thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện năm 2014 như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh chương trình Hợp tác đào tạo quốc tế năm 2014 như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh chương trình Hợp tác quốc tế với các trường Đại học tại Ý như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh chương trình Hợp tác đào tạo quốc tế năm 2013 như sau:

Chi Tiết

Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh chương trình Hợp tác đào tạo quốc tế năm 2012 như sau:

Chi Tiết

Trong khuôn khổ hợp tác về đào tạo giữa Trường Đại học Điện lực và Trường Đại học Điện lực Thượng Hải (Trung Quốc), nhằm tạo điều kiện cho những ứng viên xuất sắc có cơ hội được hưởng một chương trình đào tạo chất lượng cao, Trường Đại học Điện lực thông báo chương trình học bổng và tuyển sinh chương trình Thạc sỹ học tại Đại học Điện lực Thượng Hải năm 2012 như sau:

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến