Tổng truy cập:157747
 Đang Online2

Báo cáo điểm thi môn Công nghệ sản xuất điện (lần 2) lớp Đ5LT-H6 như sau:

Chi Tiết

Báo cáo điểm thi môn Lý thuyết điều khiển tự động (lần 2) lớp Đ5LT-H6 như sau:

Chi Tiết

Điểm thi môn Kinh tế học Đại cương (lần 2) lớp Đ5LT-H6 như sau:

Chi Tiết

Điểm thi môn Công nghệ Sản xuất điện (lần 1) lớp Đ5LT-H6 như sau:

Chi Tiết

Điểm thi môn Ngắn mạch lớp Đ5 LT-H6 như sau:

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến