• Lịch công tác tuần 35 Khoa KHCB (08/04/2014)
 • Lịch công tác tuần 34 Khoa KHCB (30/03/2014)
 • Lịch công tác tuần 33 Khoa KHCB (24/03/2014)
 •  

   

 • Giảng viên cơ hữu (30/04/2013)
 • Thông tin về Khoa KHCB (30/04/2013)
 • Lịch sử hình thành và phát triển (22/04/2013)
 •  

 • DANH SÁCH THI LAN 2 - MÔN ANH 2 - CÁC LỚP LIÊN KẾT: (12/06/2013)
 • DANH SÁCH THI LẦN 2 MÔN TOAN 2: C11H5A.5B (12/06/2013)
 • DANH SÁCH THI LẦN 2 MÔN LÝ: C11H5A.5B (12/06/2013)
 •  

  Các bài toán ứng dụng Toán Cao cấp trong kỹ thuật và Kinh tế

  Chi Tiết

   

 • Đại hội chi bộ (25/12/2009)
 •  

 • Bộ môn Ngoại ngữ thảo luận về: Đổi mới giáo trình ngoại ngữ phù hợp với đào tạo tín chỉ (31/03/2014)
 • (21/10/2013)
 • THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CHẤT LƯỢNG CAO (05/04/2011)
 •  

  Kỷ niệm 1 năm ngày mất nhà thơ Trần Hòa Bình

  Chi Tiết

 • Thơ tình viễn thông (25/12/2009)
 • Thơ tình ngành điện (25/12/2009)
 •  

  Nhậ đơ phúc tra từ 8h đến 11h ngày 19 tháng 8 năm 2011/UpLoadFiles/HÀM PHỨC.xls

  Chi Tiết

 • BÁO ĐIỂM THI LẦN 1 - MÔN LÝ - C9 CƠ SỞ 2 (15/06/2011)
 • BÁO ĐIỂM THI LẦN 1 - MÔN XSTK - Đ4 (14/06/2011)
 • BÁO ĐIỂM LẦN 1 MÔN TOÁN 3- Đ5 (14/06/2011)
 •  
  Tin mới