• lich cong tac tuan 1 (21/08/2016)
 • lich cong tac tuan 47 (25/06/2016)
 • lich cong tac tuan 46 (25/06/2016)
 •  

   

 • Ban chủ nhiệm khoa (30/04/2013)
 • Thông tin về Khoa KHCB (30/04/2013)
 • Lịch sử hình thành và phát triển (22/04/2013)
 •  

  Sinh viên xem điểm thấy có sai xót xin đến văn phòng khoa KHCB để kiểm tra lại kết quả thi của mình. Thời gian thăc mắc cho đến hết ngày 24 tháng 6 năm 2016. Qua thời gian trên khoa không giải quyết.

  Chi Tiết

 • Danh sách thi lần 2 môn GDTC2 đợt 3 (17/06/2016)
 • Danh sach thi lan 2 mon GDTC2 cac lop D10, CN14H1, T48H1 (17/06/2016)
 • Danh sach thi GDTC2 lan 2 cac lop D10, CN14H1, T48H1 (16/06/2016)
 •  

  Các bài toán ứng dụng Toán Cao cấp trong kỹ thuật và Kinh tế

  Chi Tiết

   

 • Đại hội chi bộ (25/12/2009)
 •  

 • To chức thi hoc ki cua khoa KHCB (01/07/2016)
 • NCS Hà Hương Giang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Toán học (25/06/2016)
 • Khoa KHCB tổ chức cuộc họp cuối năm học (31/05/2016)
 •  

 • Thơ Trần Hòa Bình (25/12/2009)
 • Thơ tình viễn thông (25/12/2009)
 • Thơ tình ngành điện (25/12/2009)
 •  

  Nhậ đơ phúc tra từ 8h đến 11h ngày 19 tháng 8 năm 2011/UpLoadFiles/HÀM PHỨC.xls

  Chi Tiết

 • BÁO ĐIỂM THI LẦN 1 - MÔN LÝ - C9 CƠ SỞ 2 (15/06/2011)
 • BÁO ĐIỂM THI LẦN 1 - MÔN XSTK - Đ4 (14/06/2011)
 • BÁO ĐIỂM LẦN 1 MÔN TOÁN 3- Đ5 (14/06/2011)
 •  
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến