• Lich cong tac tuan 37 (19/04/2016)
 • lich cong tac tuan (19/04/2016)
 • lich cong tac tuan 35 (03/04/2016)
 •  

   

  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA KHCB

  Chi Tiết

 • Ban chủ nhiệm khoa (30/04/2013)
 • Thông tin về Khoa KHCB (30/04/2013)
 • Lịch sử hình thành và phát triển (22/04/2013)
 •  

 • BÁO ĐIỂM BỔ SUNG THI LẦN 2 MÔN GDTC - D9 (27/04/2016)
 • ĐIỂM THI LẦN 2 MÔN GDTC4 - D9 (27/04/2016)
 • DANH SÁCH THI LẦN 2 MÔN GDTC4 - ĐẠI HỌC D9 (19/04/2016)
 •  

  Các bài toán ứng dụng Toán Cao cấp trong kỹ thuật và Kinh tế

  Chi Tiết

   

 • Đại hội chi bộ (25/12/2009)
 •  

 • Thông tin về chọn đội tuyển olympic vật lý (03/04/2016)
 • Thông tin về cuộcthi olympic Toán (09/03/2016)
 • Bộ môn Tự nhiên khoa KHCB trao đổi về giảng dạy lớp chất lượng cao (02/03/2016)
 •  

 • Thơ Trần Hòa Bình (25/12/2009)
 • Thơ tình viễn thông (25/12/2009)
 • Thơ tình ngành điện (25/12/2009)
 •  

  Nhậ đơ phúc tra từ 8h đến 11h ngày 19 tháng 8 năm 2011/UpLoadFiles/HÀM PHỨC.xls

  Chi Tiết

 • BÁO ĐIỂM THI LẦN 1 - MÔN LÝ - C9 CƠ SỞ 2 (15/06/2011)
 • BÁO ĐIỂM THI LẦN 1 - MÔN XSTK - Đ4 (14/06/2011)
 • BÁO ĐIỂM LẦN 1 MÔN TOÁN 3- Đ5 (14/06/2011)
 •  
  Tin mới