• Lich cong tac tuan 15 (16/11/2015)
 • Lich cong tac tuan 14 (15/11/2015)
 • Lich cong tac tuan 13 (02/11/2015)
 •  

   

  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA KHCB

  Chi Tiết

 • Thông tin về Khoa KHCB (30/04/2013)
 • Ban chủ nhiệm khoa (30/04/2013)
 • Lịch sử hình thành và phát triển (22/04/2013)
 •  

  Sinh viên xem điểm thấy sai sót đến văn phòng Khoa KHCB xem lại điểm. Thời gian thăc mắc điểm cho đến hết ngày 2 tháng 2 năm 2016.Qua thời gian trên Khoa không giải quyết.

  Chi Tiết

 • THÔNG BÁO LỊCH THI LẦN 2 MÔN GDTC D9-D8 VÀ CÁC LỚP HỌC LẠI (25/01/2016)
 • THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI LẦN 2 MÔN GDTC CÁC LỚP D8-D9 VÀ HỌC LẠI (25/01/2016)
 • BÁO ĐIỂM THI LẦN 2 CÁC LỚP D10-C14-T48 LẦN 2 M00N GDTC ( ĐỢT 2) (20/01/2016)
 •  

  Các bài toán ứng dụng Toán Cao cấp trong kỹ thuật và Kinh tế

  Chi Tiết

   

 • Đại hội chi bộ (25/12/2009)
 •  

 • KHCB tuyển chọn bồi dưỡng đội tuyển Olympic SV Toán học (08/01/2016)
 • Công đoàn bộ phận khoa KHCB được tuyên dương công đoàn Xuất sắc (04/12/2015)
 • GIẢNG VIÊN TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ , CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÍ GIÁO DỤC (02/11/2015)
 •  

 • Thơ Trần Hòa Bình (25/12/2009)
 • Thơ tình viễn thông (25/12/2009)
 • Thơ tình ngành điện (25/12/2009)
 •  

  Nhậ đơ phúc tra từ 8h đến 11h ngày 19 tháng 8 năm 2011/UpLoadFiles/HÀM PHỨC.xls

  Chi Tiết

 • BÁO ĐIỂM THI LẦN 1 - MÔN LÝ - C9 CƠ SỞ 2 (15/06/2011)
 • BÁO ĐIỂM THI LẦN 1 - MÔN XSTK - Đ4 (14/06/2011)
 • BÁO ĐIỂM LẦN 1 MÔN TOÁN 3- Đ5 (14/06/2011)
 •  
  Tin mới