• Lich cong tac tuan 40 (15/05/2016)
 • Lich cong tac tuan 39 (15/05/2016)
 • Lich cong tac tuan 38 (28/04/2016)
 •  

   

  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA KHCB

  Chi Tiết

 • Ban chủ nhiệm khoa (30/04/2013)
 • Thông tin về Khoa KHCB (30/04/2013)
 • Lịch sử hình thành và phát triển (22/04/2013)
 •  

  Sinh viên xem điểm thấy sai xót đến văn phòng khoa KHCB để kiểm tra lại kết quả thi của  mình. Thời gian thắc mắc đến hết ngày 27/5/2016. Qua thời gian trên Khoa không giải quyết.

  Chi Tiết

 • BÁO ĐIỂM THI LẦN 2 MÔN GDTC2 ( ĐỢT 2) (24/05/2016)
 • DANH SÁCH THI LẠI LẦN 2 MÔN GDTC4 ( CẦU LÔNG) (19/05/2016)
 • DANH SÁCH THI LẦN 2 MÔN GDTC2 ( NHẢY XA) (19/05/2016)
 •  

  Các bài toán ứng dụng Toán Cao cấp trong kỹ thuật và Kinh tế

  Chi Tiết

   

 • Đại hội chi bộ (25/12/2009)
 •  

 • Thông tin về chọn đội tuyển olympic vật lý (03/04/2016)
 • Thông tin về cuộcthi olympic Toán (09/03/2016)
 • Bộ môn Tự nhiên khoa KHCB trao đổi về giảng dạy lớp chất lượng cao (02/03/2016)
 •  

 • Thơ Trần Hòa Bình (25/12/2009)
 • Thơ tình viễn thông (25/12/2009)
 • Thơ tình ngành điện (25/12/2009)
 •  

  Nhậ đơ phúc tra từ 8h đến 11h ngày 19 tháng 8 năm 2011/UpLoadFiles/HÀM PHỨC.xls

  Chi Tiết

 • BÁO ĐIỂM THI LẦN 1 - MÔN LÝ - C9 CƠ SỞ 2 (15/06/2011)
 • BÁO ĐIỂM THI LẦN 1 - MÔN XSTK - Đ4 (14/06/2011)
 • BÁO ĐIỂM LẦN 1 MÔN TOÁN 3- Đ5 (14/06/2011)
 •  
  Tin mới