Tổng truy cập:127123
 Đang Online11

 • Ths. Vũ Thị Yến (09/12/2016)
 • Ths. Trần Huy Tạo (09/12/2016)
 • Ths. NCS. Nguyễn Thị Thùy (09/12/2016)
 •  

  CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI

  ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

   

  Nguyễn Tiến Nghị, Đại học Điện Lực, Việt Nam, nghint@epu.edu.vn

   

  Nội dung báo cáo tập chung làm rõ quá trình thể chế hóa, thực trạng chính sách an sinh xã hội đối với lao động và việc làm ở Việt Nam hiện nay, khái quát những quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về quá trình thực hiện những chính sách an sinh xã hội đối với lao động và việc làm. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trong thời gian tới. Bằng phương pháp nghiên cứu phân tích, so sánh, đối chiếu, thống kê…Bài viết đã nêu được một số kết quả nhất định trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với lao động và việc làm đồng thời nêu lên những vướng mắc cần khắc phục trong thời gian tới.

  Từ khóa: An sinh xã hội; lao động; việc làm; chính sách

  Mã số bài viết: VS5.136P

   

  SOCIAL SECURITY POLICY

  FOR LABOR AND EMPLOYMENT IN VIETNAM TODAY

   

  Nguyen Tien Nghi, Elictric Power University, Viet Nam, nghint@epu.edu.vn

   

  The report’s contents focuses on clarifying process off the institutionalization, the reality social security policy for labor and employment in Vietnam today, overview perspectives and policies of the Party and the State on the implementation process of the social welfare policies for labor and employment. Since then, launched a number of recommendation of social welfare policies in the near future. By means of analysis, comparison and collation, the statistics, the article mentioned a certain number of results in the implementation of social welfare policies for labor an employment, indicated problems need to be fixed in the near future.

  Keywords: Social security; labor; employment; policy

  Paper’s ID: VS5. 136P

  Chi Tiết

 • MỘT VÀI SUY NGHĨ ĐỂ GIẢNG DẠY TỐT CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (09/01/2017)
 • PHẢN BIỆN VÀ XỬ LÝ PHẢN BIỆN TRONG XÃ HỘI VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH (29/12/2016)
 • Ý NGHĨA NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22 THÁNG 12 (29/12/2016)
 •  

 • (10/02/2017)
 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần 22 Từ 09/01/2017 Đến 15/01/2017) (10/02/2017)
 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (tuần 21 Từ 02/01/2017 Đến 08/01/2017) (09/01/2017)
 •  

  Sáng thứ hai, trời mưa to nhưng 7h cả lớp đã có mặt đông đủ trước sảnh A. Thật hiếm khi đi đâu mà lớp mình lại đầy đủ như vậy! Hôm nay lớp mình cùng lớp D2-QL được thầy giáo tổ chức cho đi thăm quan bảo tàng Hồ Chí Minh để có thêm nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh.

  Chi Tiết

   

 • Trắc nghiệm triết học căn bản (01/01/2015)
 • Sự tích ngày Valentine (18/02/2014)
 • Giáo dục, trước hai vấn đề cốt lõi (25/01/2014)
 •  

 • BÁO ĐIỂM LẦN 2 CÁC MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ (01/08/2014)
 • BÁO ĐIỂM NGUYÊN LÝ MÁC - LENIN 2, LLAANF1. Đ8CQ; TTHCM C11CQ (02/07/2014)
 • BÁO ĐIỂM MÔN LUẬT KINH TẾ. HỆ CĐCQ C11-12 LẦN 1 (NGÀY 24.6.2014) (01/07/2014)
 •  
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến