Tổng truy cập:131023
 Đang Online5
Lịch công tác tuần (tuần 22) (07/01/2015)
 

KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014 - 2015

Tuần 22 Từ 29/12/2014 Đến 04/01/2014

Thứ

Giờ

Thời
gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2 05//1

7h30

1 tiếng

PHA

-

-

Giao ban đầu tuần

Ô.Hiệp

 

Ô. Toàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coi thi hết môn

 

 

 

Thứ 3 06/1

 

 

 

 

 

Coi thi hết môn

 

Bà Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 07/1

 

 

 

 

 

Coi thi hết môn

 

 

 

Thứ 5 08/1

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 09/1

 

 

 

 

 


 

 

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến