Tổng truy cập:141636
 Đang Online8
TS. Trịnh Văn Toàn (07/09/2017)
 
TS Triết học Trịnh Văn Toàn

1. Họ và tên: TRỊNH VĂN TOÀN

2. Nơi sinh: Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Định

3.Tên đề tài luận án: Triết học lịch sử của G.W.F.Hegel.

4.Chuyên ngành: Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử                 Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến