Tổng truy cập:131032
 Đang Online14
Lịch công tác tuần 09 (01/10/2017)
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BỘ MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM HỌC 2017-2018

Từ 02/10/2017 đến 08/10/2017

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

 

 

Nội Dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

 

 

CS1

CS2

Khác

 

 

 

 

Thứ 2
(2/10)

7h00

Cả ngày

CS1

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Giảng viên có lớp

Thứ 3
(3/10)

7h00

9h00

Cả ngày

2 tiếng

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Họp Bộ môn

 

 

Giảng viên có lớp

Toàn thể GV, CBNV Bộ môn

Thứ 4
(
4/10)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

 

 

Giảng viên có lớp

Thứ 5
(5/10)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

 

 

Giảng viên có lớp

Thứ 6
(6/10)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

 

 

Giảng viên có lớp

Thứ 7
(7/10)

7h30

Cả ngày

CS1

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Giảng viên có lớp

Chủ nhật

(8/10)

7h30

Cả ngày

CS1

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Giảng viên có lớp


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến