Tổng truy cập:130778
 Đang Online9
Lịch công tác tuần 13 (28/10/2017)
 

fffff

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BỘ MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2017-2018

Từ 30/10/2017 đến 05/11/2017

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

 

 

Nội Dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

 

 

CS1

CS2

Khác

 

 

 

 

Thứ 2
(30/10)

7h00

Cả ngày

CS1

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Giảng viên có lớp

Thứ 3
(31/10)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

 

 

Giảng viên có lớp

Thứ 4
(
1/11)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

 

 

Giảng viên có lớp

Thứ 5
(2/11)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

 

 

Giảng viên có lớp

Thứ 6
(3/11)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

 

 

Giảng viên có lớp

Thứ 7
((4/11)

7h30

Cả ngày

CS1

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Giảng viên có lớp

Chủ nhật

(5/11)

7h30

Cả ngày

CS1

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Giảng viên có lớp

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến