Tổng truy cập:141633
 Đang Online5
Lịch công tác tuần 14 (03/11/2017)
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BỘ MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2017-2018

Từ 6/11/2017 đến 12/11/2017

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

 

 

Nội Dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

 

 

CS1

CS2

Khác

 

 

 

 

Thứ 2
(6/11)

7h00

9h00

Cả ngày

2 tiếng

CS1

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Họp Bộ môn

Giảng viên có lớp

Toàn thể CBGV Bộ môn

Thứ 3
(7/11)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

 

 

Giảng viên có lớp

Thứ 4
(8/11)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

 

 

Giảng viên có lớp

Thứ 5
(9/11)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

 

 

Giảng viên có lớp

Thứ 6
(10/11)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

 

 

Giảng viên có lớp

Thứ 7
(11/11)

7h30

Cả ngày

CS1

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Giảng viên có lớp

Chủ nhật

(12/11)

7h30

Cả ngày

CS1

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Giảng viên có lớp


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến