Tổng truy cập:130919
 Đang Online8
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA – SỰ TẤT YẾU CỦA LỊCH SỬ, SỨC MẠNH TO LỚN CỦA TINH THẦN DÂN TỘC (04/11/2017)
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”


 

Một trăm năm đã trôi qua kể từ ngày cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi vĩ đạiTrong một trăm năm ấy, biết bao sự kiện sôi động, hào hùng, khốc liệt về chính trị, xã hội của thế giới diễn ra. Nhưng, trong tất cả những sự kiện ấy, Cách mạng tháng Mười Nga vẫn là sự kiện có ý nghĩa, tầm vóc lịch sử, để lại những dấu ấn không phai mờ, ấn định cả một chiều hướng phát triển của xã hội loài người, mang một sức sống bất diệt bởi nó mở ra thời đại mới – thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới, thời đại nảy nở, phát triển những tư tưởng và sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động cũng như giải phóng các dân tộc bị áp bức.

          Cách mạng tháng Mười Nga nổ ra như một tất yếu lịch sử. Nó chấm dứt thời đại tung hoành của chủ nghĩa tư bản với hình ảnh “con đỉa hai vòi” hút máu công nhân, nhân dân lao động ở chính quốc và thuộc địa.

          Chính nhân dân Nga đói khổ mà đông đảo là công, nông, binh đã lựa chọn con đường cách mạng của Đảng Bônsêvich để lật đổ chế độ chuyên chế Nga hoàng, giành chính quyền về tay mình, giành lấy hòa bình và bánh mì.

          Sinh ra từ Cách mang tháng Mười, chính phủ công nông binh do Lênin đứng đầu, ngay từ đầu đã tuyên bố hai sắc lệnh nổi tiếng về hòa bình và ruộng đất, công bố những chính sách cơ bản của mình: ngày làm 8 giờ, giáo dục không mất tiền, chữa bệnh không mất tiền, bảo hiểm xã hội, tự do tín ngưỡng, nam nữ bình quyền, tách nhà thờ khỏi nhà trường và nhà trường khỏi nhà thờ, xóa bỏ những hiệp ước bất bình đẳng mà Sa hoàng đã ký với các nước, các dân tộc của đế quốc Nga có quyền tự quyết. Đương thời, không có một cương lĩnh nào, chính sách nào rõ ràng như thế, tiến bộ như thế. Nó đáp ứng được ước mơ giải phóng không những của nhân dân Nga mà của cả các dân tộc thuộc địa trong “nhà tù của đế quốc Nga”.

          Cách mạng tháng Mười đã khơi nguồn những sức mạnh tiềm ẩn trong nhân dân Nga. Nước Nga Xô viết với di sản tiêu điều của quá khứ “bị đánh gần chết” (theo cách nói của Lênin) trong cuộc đại chiến, quá mệt mỏi với những cuộc nội chiến, nông dân bị mệt mỏi sau thời kỳ chính sách cộng sản thời chiến … đã dũng cảm bắt tay vào công cuộc cải biến vĩ đại: tiến hành điện khí hóa toàn quốc, khôi phục và xây dựng đường sắt. Đặc biệt, chỉ trong vòng vài tháng đầu năm 1921, Lênin đã dũng cảm khởi thảo và thi hành chính sách “kinh tế mới” (NEP), từ đó tạo những tiền đề cho công cuộc xây dựng CNXH. Đúng như Lênin dự đoán: “từ một nước Nga của NEP sẽ có một nước Nga XHCN”.

          Bước vào xây dựng CNXH, trình độ công nghiệp của Nga thấp hơn 9 lần so với Mỹ, 5 lần so với Anh và 4 lần so với Đức. Về năng lực cơ khí, Nga lạc hậu hơn Mỹ 10 lần, Anh 5 lần, Đức 4 lần. Nông dân chủ yếu làm ruộng bằng cày gỗ. Năm 1913 ở Nga mới chỉ có 152 máy cày, trong khi đó ở nhiều nước Châu Âu có hàng chục nghìn chiếc. Năm 1913 khối lượng công nghiệp của Nga chỉ bằng 12,5% của Mỹ. Trình độ chung của Liên Xô sau nội chiến 1918 – 1921 lại thấp hơn nữa nếu so sánh với Mỹ. Nhưng năm 1936, chưa đầy 20 năm sau Cách mạng tháng Mười, trải qua những khó khăn và thử thách chưa từng có ở nước nào vào thời kỳ ấy, Liên Xô đã tuyên bố xây dựng thành công CNXH.

          Những thành tựu rực rỡ của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô đã làm cho cả thế giới kinh ngạc. Đó là sự phát triển kinh tế xã hội vì con người, vì đại đa số nhân dân lao động. Nổi bật nhất là những thành tựu về văn hóa, khoa học và giáo dục. Sau cách mạng tháng Mười, nền văn hóa Nga và các dân tộc được quan tâm phát triển và đạt được những thành tựu rực rỡ. Trước cách mạng tháng Mười, số người biết đọc biết viết chỉ chiếm 1 - 2% dân số, sau cách mạng tháng Mười, chính quyền Xô viết đã phổ cập cho 52 dân tộc của Liên Xô, mỗi dân tộc đều có giáo dục, khoa học và văn hóa – nghệ thuật phát triển. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, chính quyền Xô viết đã đảm bảo cho toàn thể nhân dân điều kiện học tập và nâng cao học vấn trong khi trên thế giới vào cuối những năm 80 trên 800 triệu người (trên 15 tuổi) không biết đọc, biết viết.

          Chính lý tưởng vĩ đại của cách mạng tháng Mười đã cổ vũ sự hy sinh vô bờ bến của nhân dân Xô viết vĩ đại (1941 -1945). Nhờ sức mạnh công nghiệp hùng hậu, nhờ sức động viên của chế độ xã hội mới, nhờ sự quên mình của nhân dân Liên Xô, một Đảng được tôi luyện trong ngọn lửa của cách mạng tháng Mười, Liên Xô đã trở thành lực lượng quyết định nhất tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, cứu loài người khỏi thảm họa hủy diệt. Chỉ trong vòng 20 năm sau chiến tranh, Liên Xô đã đạt được những thành tựu vĩ đại làm cả thế giới sửng sốt đến khâm phục: nước đầu tiên khai phá con đường chinh phục vũ trụ,  cũng là nước đầu tiên đưa năng lượng hạt nhân vào phục vụ đời sống hòa bình của con người. Khoa học Xô viết đã tiến tới những đỉnh cao trong tất cả các lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn.

          Cách mạng tháng Mười đã có ảnh hưởng sâu rộng đối với toàn bộ tiến trình lịch sử thế giới trong suốt thế kỷ XX và cho đến ngày nay. Nó đã cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức, đập tan hệ thống gông xiềng của chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Do tác động và sự giúp đỡ trực tiếp của Liên Xô, sau chiến tranh thế giới thứ 2, nhiều nước đã thoát khỏi ách chủ nghĩa thực dân cũ và mới, giành độc lập dân tộc.

          Cuộc cách mạng XHCN tháng Mười đã có tác động to lớn, sâu sắc và trực tiếp đối với cách mạng Việt Nam. Vào những năm 20 của thế kỷ XX, trong lúc cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam đang gặp phải những khó khăn về tổ chức lãnh đạo và đường lối, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhìn thấy ở chủ nghĩa Lênin và cách mạng tháng Mười như một cẩm nang thần kỳ của con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức của thực dân. Đến với cách mạng tháng Mười và CNXH, những người yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX “tựa như người đi đường đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn”.

          Bằng những thực tiễn đấu tranh yêu nước qua các thời kỳ trước và sau cách mạng tháng Mười, lịch sử Việt Nam đã chứng minh rằng nhân dân Việt Nam đã không thể lựa chọn con đường nào khác con đường kết hợp độc lập dân tộc cới CNXH. Đó chính là ngọn cờ mà Đảng cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam giương cao gần một thế kỷ qua và tiếp tục hiện nay. Dưới ánh sáng của Cách mạng tháng Mười, nhân dân ta đã giành được những chiến công vĩ đại, đánh thắng hai đế quốc to lớn là Pháp và Mỹ, bước tới kỷ nguyên độc lập, tự do và quá độ  lên CNXH.

                                                                                                  Cao Thu Trà 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến