Tổng truy cập:141748
 Đang Online3
Lịch công tác tuần 21 (23/12/2017)
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BỘ MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2017-2018

Từ 25/12/2017 đến 31/12/2017

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

 

 

Nội Dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

 

 

CS1

CS2

Khác

 

 

 

 

Thứ 2
(25/12)

7h00

Cả ngày

CS1

Coi thi và chấm thi học kỳ theo thời khóa biểu

 

Toàn thể CBVC Bộ môn

Thứ 3
(26/12)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Coi thi và chấm thi học kỳ theo thời khóa biểu

 

Toàn thể CBVC Bộ môn

Thứ 4
(27/12)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Coi thi và chấm thi học kỳ theo thời khóa biểu

 

Toàn thể CBVC Bộ môn

Thứ 5
(28/12)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Coi thi và chấm thi học kỳ theo thời khóa biểu

 

Toàn thể CBVC Bộ môn

Thứ 6
(29/12)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Coi thi và chấm thi học kỳ theo thời khóa biểu

 

Toàn thể CBVC Bộ môn

Thứ 7
(30/12)

7h30

Cả ngày

CS1

Coi thi và chấm thi học kỳ theo thời khóa biểu

 

Toàn thể CBVC Bộ môn

Chủ nhật

(31/12)

7h30

Cả ngày

CS1

Coi thi và chấm thi học kỳ theo thời khóa biểu

 

Toàn thể CBVC Bộ môn


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến