Tổng truy cập:136728
 Đang Online1
Lịch công tác tuần 23 (07/01/2018)
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BỘ MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2017-2018

Từ 8/1/2018 đến 14/1/2018

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

 

 

Nội Dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

 

 

CS1

CS2

Khác

 

 

 

 

Thứ 2
(8/1)

7h00

Cả ngày

CS1

Nghỉ tết Dương lịch

 

Thứ 3
(9/1)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Coi thi  và chấm thi học kỳ theo thời khóa biểu

Giảng viên có lớp

Giảng viên có lịch coi thi và chấm thi

Thứ 4
(10/1)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Coi thi  và chấm thi học kỳ theo thời khóa biểu

Giảng viên có lớp

Giảng viên có lịch coi thi và chấm thi

Thứ 5
(11/1)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Coi thi  và chấm thi học kỳ theo thời khóa biểu

Giảng viên có lớp

Giảng viên có lịch coi thi và chấm thi

Thứ 6
(12/1)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Coi thi  và chấm thi học kỳ theo thời khóa biểu

Giảng viên có lớp

Giảng viên có lịch coi thi và chấm thi

Thứ 7
(13/1)

7h30

Cả ngày

CS1

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Coi thi  và chấm thi học kỳ theo thời khóa biểu

Giảng viên có lớp

Giảng viên có lịch coi thi và chấm thi

Chủ nhật

(14/1)

7h30

Cả ngày

CS1

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Coi thi  và chấm thi học kỳ theo thời khóa biểu

Giảng viên có lớp

Giảng viên có lịch coi thi và chấm thi

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến