Tổng truy cập:141749
 Đang Online4
Lịch công tác tuần 26 (28/01/2018)
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

BỘ MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2017-2018

Từ 29/1/2018 đến 4/2/2018

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

 

 

Nội Dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

 

 

CS1

CS2

Khác

 

 

 

 

Thứ 2
(29/1)

7h00

Cả ngày

CS1

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Giảng viên có lớp

Thứ 3
(30/1)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Giảng viên có lớp

Thứ 4
(31/1)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Giảng viên có lớp

Thứ 5
(1/2)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Giảng viên có lớp

Thứ 6
(2/2)

7h00

Cả ngày

CS1

 

 

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Giảng viên có lớp

Thứ 7
(3/2)

7h30

Cả ngày

CS1

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Giảng viên có lớp

Chủ nhật

(4/2)

7h30

Cả ngày

CS1

Giảng dạy theo Thời khóa biểu

Giảng viên có lớp

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến