Tổng truy cập:130925
 Đang Online11

9 tháng đầu năm 2016 EVN HANOI tiết kiệm được 265,6 triệu kWh điện

Chi Tiết

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - ĐỈNH CAO NGHỆ THUẬT

CHỚP THỜI CƠ

Chi Tiết

Về nhân vật lịch sử Phan Châu Trinh (1872 - 1926) trước đây đã có nhiều người nghiên cứu, nhất là về vai trò, vị trí của ông đối với phong trào cách mạng đầu thế kỷ. Tuy nhiên, do phương pháp, trình độ nhận thức, cững như do hạn chế về tư liệu mà sự đánh giá về ông cũng có nhiều điểm chưa thỏa đáng. Vấn đề Phan Châu Trinh trong điều kiện cho phép hiện nay đặt ra trước các nhà nghiên cứu nhiều khía cạnh mới mẻ. Trong bài viết này chúng tôi cố gắng tìm hiểu những đóng góp của ông vào sự thức tỉnh dân tộc đầu thế kỷ XX như là một thử nghiệm, một sự lựa chọn con đường phát triển cho dân tộc.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến