Tổng truy cập:141634
 Đang Online6
Cơ cấu Tổ chức (18/01/2010)
 
GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

Trịnh Văn Toàn_Trưởng Bộ Môn.jpg
Trưởng bộ môn: TS.Trịnh Văn Toàn

Nghiên cứu, giảng dạy
- Triết học
- Lịch sử Triết học
- Chủ nghĩa Mác - Lênin
Tel: 04.22185635  
Mobile: 093.841.279
Mail: toantv@epu.edu.vn
Nguyễn Thị Huyền Chi_Giảng Viên.jpg
Ths. Nguyễn Thị Huyền Chi

Nghiên cứu, giảng dạy
- Chủ nghĩa Mác - Lênin
Tel:
Mail:  chinth@epu.edu.vn
Đặng Thành Chung_Giảng Viên.JPG
NCS. Đặng Thành Chung

Nghiên cứu, giảng dạy
- Kinh tế chính chị học
- Chủ nghĩa Mác - Lênin
Tel:
Mail: chungdt@epu.edu.vn
Đoàn Nam Chung_Giảng Viên.jpg

NCS. Đoàn Nam Chung

Nghiên cứu, giảng dạy
- Chủ nghĩa Mác - Lênin
- Logic học
Tel: 
Mail: chungdn@epu.edu.vn
Đoàn Thị Lệ Huyền_Giảng Viên.jpg

Ths. Đoàn Thị Lệ Huyền


Nghiên cứu, giảng dạy
- Chủ nghĩa Mác - Lênin
-  TT Hồ Chí Minh
Tel:
Mail: huyendtl@epu.edu.vnNguyễn Thị Phương Mai_Giảng Viên.jpg
Ths. Nguyễn Thị Phương Mai

Nghiên cứu, giảng dạy
- Chủ nghĩa Mác - Lênin
Tel:
Mail: maintp@epu.edu.vn


Nguyễn Thế Mừng_Giảng Viên.JPG


Ths. Nguyễn Thế Mừng

Nghiên cứu, giảng day

- Pháp luật

- Luật Kinh tế

tel:

Mail: mungnt@epu.edu.vn


10606055_706008579484520_8825910189559389040_n.jpg
NCS. Nguyễn Tiến Nghị

Nghiên cứu, giảng dạy
- Triết học
- Lịch sử triết học
- Khoa học chính trị
- TT Hồ Chí Minh
Tel: 0945 914 618
Mail: nghint@epu.edu.vn

Ths. Trần Huy Tạo

Nghiên cứu, giảng dạy
- Chủ nghĩa Mác - Lênin
- Đường lối CM ĐCSVN
tel:
Mail: taoth@epu.edu.vn
Ngô Thị Tuyết Thanh_Giảng Viên.jpg

CN. Ngô Thị Tuyết Thanh

Nghiên cứu, giảng dạy

- Pháp luật

- Luật kinh tế

Tel:

Mail: thanhntt@epu.edu

Phạm Thị Thu Thủy_Giảng Viên.jpg

Ths. Phạm Thị Thu Thủy

Nghiên cứu, giảng dạy

- Pháp luật

- Luật kinh tế

Tel: 

Mail: thuyptt@epu.edu.vn

Cao Thị Thu Trà_Giảng Viên.png

Ths. Cao Thị Thu Trà

Nghiên cứu, giảng day

- Đường lối CMĐCSVN

- TT Hồ Chí Minh

Tel:

mail: tractt@epu.edu.vn

Vũ Thị Yến_Giảng Viên.jpg

Ths. Vũ Thị Yến

Nghiên cứu, giảng dạy: 

- Đường lối CMĐCSVN, 

- TT Hồ Chí Minh

Tel:

Mail: yenvt@epu.edu.vn

Nguyễn Thị Bích Thu_Chuyên Viên.jpg

CN. Nguyễn Thị Bích Thu

Chuyên viên

Tel:

Mail: thuntb@epu.edu.vn NCS. Phạm Thị Thùy
- Nghiên cứu, giảng dạy: Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin
- TT Hồ Chí Minh
- Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Tel: 0904 083 466
Mail: thuypt@epu.edu.vn


Giáo viên thỉnh giảng: 

1. PGS. TS. Đỗ Minh Hợp                        

2. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thành

3. Tiến sỹ. Vũ  Thị Loan

4. Thạc sỹ. Nguyễn Hoan

5. Thạc sỹ. Phạm Hoàng Hà

6. Thạc sỹ. Trần Việt Hà

7. Thạc sỹ. Nguyễn Trọng Long

8. Thạc sỹ. Phạm Thị Kim Cương

9. Thạc sỹ. Nguyễn Hải Hoàng.

.....

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến