Tổng truy cập:141683
 Đang Online5
DANH BẠ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ (09/05/2013)
 
xem

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ MAIL GIẢNG VIÊN,

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC BỘ MÔN KHCT

 

TT

Họ và

tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Trịnh Văn

Toàn

GV.TS Trưởng bộ môn

toantv@epu.edu.vn

2

Đặng Thành 

Chung


3

Cao Thị Thu

TràThs

 

4

Nguyễn Thị Phương

Mai

GV. Ths

 luat3m@gmail.com

5

Nguyễn Thế

Mừng

GV. Ths


 luat3m@gmail.com

6

Nguyễn Văn

GV.


 

7

Nguyễn Đình

Hiếu

GV


 

8

Ngô Thị Tuyết

Thanh

GV. Chủ tịch công đoàn

ngotuyetthanh06@yahoo.com

9

Nguyễn Thị Bích

Thu

Giáo vụ


 

10

ĐoànNam

Chung

GV. NCS


11

Đoàn Thị Lệ

Huyền

GV.Ths12

Nguyễn Thị Thu

Thủy

GV.Ths13

Nguyễn Thị Huyền

Chi

GV.Ths14

Ngô Thị

Thơm

GV. Ths15

Vũ Thị

Yến

GV. Ths

 

 

16

Nguyễn Tiến

Nghị

GV. NCS17

Trần Huy

Tạo

GV. Ths 

Nguồn: Bộ môn KHCTTin mới
Đăng ký môn học trực tuyến