Tổng truy cập:141677
 Đang Online5
Lịch sử hình thành và phát triển (10/12/2013)
 


 KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

ĐỊA CHỈ:

Cơ sở 1: Phòng G202  Đại học Điện Lực

 235 Hoàng Quốc Việt - Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: 04.2 218 5635, số nội bộ 44536

Cơ sở 2Nhà B - CS2 Đại học Điện Lực

Tân Minh - Sóc Sơn- Hà Nội 

Email: khct@epu.edu.vn

Website: http://khct.epu.edu.vn

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

 

A.    LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

             Bộ môn Khoa học Chính trị của Trường Đại học Điện Lực được thành lập ngày 01 tháng 09 năm 2005, theo Quyết định số 1068/QĐ-CĐĐL-TCHC ngày ngày 16 tháng 08 năm 2005 của Hiệu trưởng trường Đại học Điện Lực, trên cơ sở tách từ Khoa khoa học cơ bản, với nhiệm vụ trung tâm là giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho sinh viên toàn trường, thuộc các hệ đào tạo khác nhau. Cùng với nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục tuyên truyền đường lối của Đảng, chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghiên cứu khoa học.

            Hiện Bộ môn Khoa học chính trị có 17 cán bộ, giảng viên, trong đó có 01 chuyên viên gồm: 02 Nghiên cứu sinh, 07 thạc sỹ, 05 Học viên cao học, 03 cử nhân. Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Bộ môn khoa học chính trị thường xuyên nhận được sự cộng tác tích cực và hiệu quả của những nhà giáo có chuyên môn, hiện đang công tác và giảng dạy tác các trường Đại học, học viện, Viện nghiên cứu lớn trong nước như: PGS.TS.GVC Đỗ Minh Hợp; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thành; Tiến sĩ Nguyễn Thị Loan; Tiến sĩ Đậu Đức Khởi; Ths. Nguyễn Hoan; Ths. Phạm Hoàng Hà; Ths. Trần Việt Hà; Ths. Nguyễn Trọng Long; Ths. Phạm Thị Kim Cương; Ths. Nguyễn Hải Hoàng...

        Trong quá trình giảng dạy và công tác các giảng viên trong Bộ môn đã tích cực nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học theo hướng tích cực nhiều phương pháp mới được ứng dụng và đạt hiệu quả cao: Giảng dạy bằng trình chiếu Power point, tham quan thực tế,…

            Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các môn cho các hệ đào tạo trong trường từ bậc đào tạo Cao học, Đại học chính quy, liên thông, cao đẳng chính quy, cao đẳng nghề và trung cấp chuyên nghiệp:

-         Triết học

-         Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (phần 1, 2)

-         Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

-         Tư tưởng Hồ Chí Minh

-         Pháp luật đại cương, Luật Kinh tế

-         Hình Thái kinh tế - xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

-         Chính trị, Kinh tế chính trị...

 

B.     CƠ CẤU TỔ CHỨC

1.      TS.Trịnh Văn Toàn              Bí thư chi bộ - trưởng Bộ môn

2.      GV. Ngô Thị Tuyết Thanh                    Phó bí thư chi bộ - chủ tịch công đoàn

3.      GV. NCS. Đặng Thành Chung

4.      GV. NCS. Đoàn Nam Chung

5.      GV. Ths. Cao Thị Thu Trà

6.      GV. Ths. Nguyễn Thế Mừng

7.      GV. Ths. Nguyễn Thị Phương Mai

8. GV. Ths Nguyễn Thị Thu Thủy

9. GV.Ths. Đoàn Thị Lệ Huyền

10. GV. Ths. Nguyễn Thị Huyền Chi

11. GV. NCS Nguyễn Tiến Nghị

12. GV. Ths. Ngô Thị Thơm

13. GV. Ths. Trần Huy Tạo

14. GV. Ths. Vũ Thị Yến

15. GV. NCS Phạm Thị Thùy

16. GV. Ths. Trần Thị Hoa Lý

17. Chuyên viên. Nguyễn Thị Bích Thu

 

Địa chỉ liên hệ

BỘ MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

Cơ sở 1

Phòng 202, nhà G, trường Đại học Điện Lực

235 Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 04.22185635 số nội bộ 44536

Cơ sở 2

Nhà B, Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

Email:                   khct@epu.edu.vn

Website:               http://khct.epu.edu.vnTin mới
Đăng ký môn học trực tuyến