Tổng truy cập:125234
 Đang Online6

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”

Chi Tiết

Tóm tắt: Đội ngũ trí thức ngành giáo dục nằm trong cơ cấu chung của trí thức Việt Nam và là bộ phận hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ này có ý nghĩa quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển nền kinh tế tri thức nói riêng, trong đó có việc đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

Chi Tiết

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG.

Chi Tiết

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC

MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

Chi Tiết

Ý nghĩa lịch sử 72 năm ngày Quốc khánh 2/9 (1945-2017)

Chi Tiết

9 tháng đầu năm 2016 EVN HANOI tiết kiệm được 265,6 triệu kWh điện

Chi Tiết

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Chi Tiết

NÂNG CAO VAI TRÒ GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN

Chi Tiết

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - ĐỈNH CAO NGHỆ THUẬT

CHỚP THỜI CƠ

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến