Tổng truy cập:141681
 Đang Online3

Chủ tịch Hồ Chí Minh khuyên cán bộ đảng viên “phải từ nơi quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”. Người phê phán tệ xa rời quần chúng, lên mặt “quan cách mạng” cửa quyền, mệnh lệnh, ức hiếp nhân dân với kiểu thích làm việc bằng giấy tờ thật nhiều”.

Chi Tiết

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”

Chi Tiết

Tóm tắt: Đội ngũ trí thức ngành giáo dục nằm trong cơ cấu chung của trí thức Việt Nam và là bộ phận hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ này có ý nghĩa quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển nền kinh tế tri thức nói riêng, trong đó có việc đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

Chi Tiết

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến